وزارت داخله: «بچه سید» سرباند یکی از گروپ‌های چپاولگران کابل دستگیر‌شد.

وزارت داخله: «بچه سید» سرباند یکی از گروپ‌های چپاولگران کابل دستگیر‌شد.

وزارت داخله شام امروز سه شنبه ۲۴ جدی اعلام کرده است که علی سینا مشهور به "بچه سید" سرباند یکی از گروپ های چپاولگران از مربوطات حوزه هجدهم شهر کابل توسط پولیس دستگیر گردید.
در اعلامیه این وزارت آمده است که فرد یاد شده سرباند یک گروپ مجرمین بوده که در مربوطات حوزه هجدهم، سیزدهم، ششم و سوم دست به چپاولگری، رهزنی و سرقت های مسلحانه می زد که امروز توسط پولیس طی عملیاتی دستگیر گردید.