صادرات کشور در ربع سوم سال مالی گذشته ۲۰ درصد و واردات ۱۰ درصد کاهش داشته است

صادرات کشور در ربع سوم سال مالی گذشته ۲۰ درصد و واردات ۱۰ درصد کاهش داشته است

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات کشور با نشر «شاخص احصاییه‌ای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸» گفته است که میزان صادرات اموال ثبت شده‌ی رسمی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۰.۳ درصد و میزان واردات نیز ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات گفته است که ارقام نشریه‌ی شاخص‌های ربع‌وار احصاییوی از ادارات دولتی و خصوصی جمع‌آوری شده و در آن ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ با ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مقایسه شده است.

براساس ارقام این شاخص، در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ارزش صادرات کالاهای ثبت‌شده‌ی رسمی افغانستان در حدود ۲۰۸.۸ میلیون دالر بوده است. این کالاها شامل قاچاق و اموال دوباره صادرشده نمی‌باشد. این رقم نشان می‌دهد که میزان صادرات کشور در مقایسه به ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۰.۳ درصد کاهش یافته است.

اداره‌ی احصاییه و معلومات گفته است که در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، صادرات میوه‌جات تازه و خشک ۴۲٫۳ درصد و صـــادرات نباتات طبی ۲۲٫۵ درصد مجموع صادرات کشور را تشکیل داده است.

در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی صادرات مواد معدنی نیز در مقایسه به ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است.

یافته‌های اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات همچنان نشان می‌دهد که در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی میزان واردات در مقایسه به زمان مشابه در سال ۱۳۹۷ خورشید، ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.

در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کالا وارد شده است، در حالی که در ربع سوم سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ارزش یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار کالا وارد کشور شده بود.

مجموع واردات غیرمحصولی کشور نیز در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی به ۵۵۸.۸ میلیون دالر رسیده است. این رقم در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی به ۴۱۶.۹ میلیون دالر رسیده بود. آمار نشر شده نشان می‌دهد که واردات غیرمحصولی در مقایسه به ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۴ درصد افزایش یافته است.

براساس یافته‌های شاخص عمومی «قیم مواد مصرفی» میزان تورم در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۱.۵ درصد بوده است. اداره‌ی احصاییه گفته است که سطح تورم در مقایسه به ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بهای مواد غذایی نیز در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه به ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۲.۴ درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش قیمت مواد غذایی، کاهش قیمت سبزیجات (۱۵.۹ درصد) و میوه‌‎جات (۹.۹ درصد) گفته شده است.