یک تن به ارتکاب قتل یک صراف درکابل، بازداشت شد. 

یک تن به ارتکاب قتل یک صراف درکابل، بازداشت شد. 

پولیس کابل، فردی را بازداشت کرده که دوسال پیش، یک صراف را به قتل رسانده بود.
وزارت داخله کشور امروز سه شنبه ۲۴ جدی اعلام کرده است که این فرد، سیرت نام دارد و از مدت‌ها تحت پیگرد پولیس قرار داشت، موصوف دوسال قبل درقتل یک صراف دست داشت، که سرانجام، روزگذشته از مربوطات حوزه هفدهم شهرکابل، بازداشت شد.
این مظنون، هم چنان درچپاولگری 20 هزار افغانی واموال قیمتی مردم درمربوطات حوزه هفدهم، نیز نقش داشت.