ملی پوشان موی‌تای کشور از رقابت‌های بین‌‌المللی ازبیکستان، سه مدال طلا، یک نقره و برنز، کسب کردند.

ملی پوشان موی‌تای کشور از رقابت‌های بین‌‌المللی ازبیکستان، سه مدال طلا، یک نقره و برنز، کسب کردند.

ملی پوشان موی‌تای کشور از رقابت‌های بین‌‌المللی ازبیکستان، سه مدال طلا، یک نقره و برنز، کسب کردند.

این رقابت‌ها با اشتراک کشورهای ازبیکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای پنج‌ روز در شهر تاشکند، برگزار شده بود و ملی پوشان کشور روز گذشته یکشنبه ۲۴ قوس، به کشور برگشتند.