کسب دو مدال نقره برای افغانستان از رقابت های آزاد فجیره امارات متحده عربی.

کسب دو مدال نقره برای افغانستان از رقابت های آزاد فجیره امارات متحده عربی.

فرزاد منصوری و محسن رضایی دو ملی پوش تکواندوی افغانستان، به دو مدال نقره از رقابت های آزاد فجیره امارات متحده عرب دست یافتند.
این رقابت ها با حضور ۲۲۰۰ تکواندو کار از ۴۰ کشور جهان برای سه روز، در رده های سنی مختلف برگزار شده بود.