تولید پیاز در تخار به بیشتر از ۶۰ هزار تُن رسید.

تولید پیاز در تخار به بیشتر از ۶۰ هزار تُن رسید.

وزارت زراعت در اعلامیه ای امروز سه شنبه ۲۳ میزان اعلام کرده است که تولید پیاز در ولایت تخار، امسال به بیشتر از شصت‌هزار متریک تُن رسیده و این ولایت بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی پیاز در سطح کشور به شمار می‌رود. ارزیابی‌ها در تخار نشان می‌دهد که از هر جریب زمین در ولایت ولایت، یک‌هزار و پنج‌صد تا دوهزار سیر پیاز برداشته می‌شود.
با افزایش میزان تولید، خرید و فروش پیاز نیز در ولایت تخار، امسال رونق بیشتری یافته و هر سیر پیاز در بدل ۸۰ تا ۱۲۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولات تخار، می‌گوید که بخشی از پیاز تولید شده در این ولایت، به کشورهای پاکستان و هند صادر می‌شود.
قرار است وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طی سال آینده یک سردخانه‌ی پنج‌صد متریک تُنی به منظور نگهداری سبزیجات و میوه‌جات در تالقان مرکز ولایت تخار بسازد.