ویروس کرونا، شاهزاده بریتانیا به کرونا مبتلا شد.

ویروس کرونا، شاهزاده بریتانیا به کرونا مبتلا شد.

خبر تازه: شاهزاده چارلز به ویروس کرونا مبتلا گردیده است. مقامات گفته اند که در وجود این شاهزاده ۷۱ ساله، علایم خفیف بیماری کرونا دیده می شود اما وضعیت اش خوب است. چارلز پسر ارشد الیزابت دوم و وارث تاج و تخت بریتانیا است.

www.shahed.news