وزارت خارجه آمریکا پیروزی حسین‌بخش صفری بر حریف روسی اش را تبریک گفت.

وزارت خارجه آمریکا پیروزی حسین‌بخش صفری بر حریف روسی اش را تبریک گفت.

وزارت خارجه آمریکا در توئیتر پیروزی هفته گذشته حسین‌بخش صفری بر حریف روسی اش را تبریک گفت. در این توئیت آمده که "چه مبارزه الهام‌بخش و یادآوری دیگری از اراده جوان افغان. چشم به راه روزی هستیم که تمام مبارزات افغانستان در رینگ‌های [ورزشی] جای بگیرد."

پیروزی حسین‌بخش صفری، بر رقیب روسی‌، پیتر برگ روز ٧ جدی در مبارزات آزاد هنرهای رزمی ترکیبی(ام‌ام‌ای) در مسکو واکنش‌های زیادی را در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان به همراه داشت.

حسین بخش صفری امروز دوشنبه ۱۰ جدی به افغانستان برگشت و با استقال گرم مردم مواجه شد.