بانک جهانی مبلغ ۵۲.۵ میلیون دالر به پروژه برق گازی افغانستان کمک کرده است.

بانک جهانی مبلغ ۵۲.۵ میلیون دالر به پروژه برق گازی افغانستان کمک کرده است.

بانک جهانی یک بسته جدید از کمک‌هایش به پروژه گاز افغانستان را اعلام کرد. این بانک با نشر خبرنامه‌ای گفته است هیأت مدیره بانک جهانی، بسته مالی جدید به ارزش ۵۲.۵ میلیون دالر را برای حمایت از پروژه گاز افغانستان منظور کرده است.

هدف از این بسته کمکی، «افزایش میزان دسترسی به انرژی در افغانستان» و فراهم کردن دوام‌دار گاز طبیعی برای دستگاه‌های تولید برق در شمال کشور گفته شده است. به تازه‌گی حکومت نخستین دستگاه تولید برق از گاز طبیعی را که توسط بخش خصوصی ساخته شده، در ولایت جوزجان به بهره‌بردای سپرده است.

بانک جهانی گفته است که این پروژه بخشی از تعهدات درازمدت این بانک به افغانستان و هم‌چنان کشورهای در حال توسعه است تا برای شهروندان‌شان انرژی مطمین، ارزان و پایدار را فراهم کنند.

براساس اعلام بانک جهانی، پروژه گاز افغانستان کمک‌های مالی و فنی را برای احداث، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط لوله گاز شبرغان- مزارشریف و تأسیس یک کارخانه تصفیه سلفر و سایر آلوده‌کننده‌های هوا از گاز طبیعی فراهم می‌کند.

طبق خبرنامه بانک جهانی، ایجاد یک چارچوب اداری و حقوقی پایدار و سیستم شفاف مدیریت قراردادها در مطابقت با معیارهای جهانی سکتور گاز نیز مواردی است که از سوی پروژه گاز افغانستان اجرا شود.

در خبرنامه هم‌چنان به نقل از هنری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، آمده است: «با سرمایه‌گذاری روی زیربناهای تولید گاز و ایجاد تهداب قوی و پایدار حقوقی و اداری برای سکتور گاز، توقع می‌رود این پروژه در آینده نزدیک در میزان تولید و افزایش دسترسی مردم به انرژی برق در افغانستان، که در حال حاضر بسیار کم است، بهبود قابل ملاحظه به وجود آمده و هم‌چنان نقشی مطلوب را در کاهش فقر نیز ایفا کند.»

براساس اعلام بانک جهانی، قرار است وزارت معادن و پترولیم مسوولیت رهبری این پروژه را در هم‌آهنگی و همکاری نزدیک با دیگر ادارات مربوط دولتی از جمله تصدی مواد نفت و گاز مایع و اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان بر عهده بگیرد.