توزیع قرضه های زراعتی به دهقانان ولایت بامیان آغاز شد

توزیع قرضه های زراعتی به دهقانان ولایت بامیان آغاز شد

روند توزیع قرضه های زراعتی به کوپراتیف و انجمن های تولید کننده کچالوی ولایت بامیان با حضور سید انور رحتمی والی بامیان، سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بامیان، عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت، مسئول صندوق انکشاف زراعت، روسای کوپراتیف ها، دهقانان و خبرنگاران آغاز گردید. در این دوره قرار است 225 میلیون افغانی قرضه از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق صندوق انکشاف زراعت برای 1574 دهقان ولایت بامیان توزیع گردد. 
در این برنامه که امروز چهارشنبه، 31 ثور، 1399 آغاز شده است، والی بامیان ضمن قدردانی از فعالیت های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: این قرضه ها جهت جلوگیری از فاسد شدن تولیدات زراعتی، مخصوصا کچالو و رشد اقتصادی دهقانان ولایت بامیان در هر فصل موثر خواهد بود.
وی علاوه کرده که کچالوی بامیان در سطح کشور و منطقه شهرت دارد، به منظور مدیریت محصولات زراعتی و مخصوصا کچالو، ریاست زراعت به دهقانان توجه خاص داشته باشند.
همچنان رئیس زراعت بامیان از حضور والی بامیان در برنامه سپاسگزاری کرده و گفت: این برنامه نیازمندترین دهقان را در حساس ترین شرایط کمک خواهد کرد، با گرفتن قرضه دهقانان میتوانند که تولیدات زراعتی و فروش محصولات شان را در هر شرایط به گونه درست و موثر مدیریت کنند.