امیدواری شورای عالی صلح به نشست ابوظبی

امیدواری شورای عالی صلح به نشست ابوظبی

شورای عالی صلح هم‌زمان با نشست نماینده‌گان گروه طالبان و ایالات متحده امریکا در شهر ابوظبی امارات متحده عرب چشم به راه نتایج مثبت این نشست در پیوند به آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان است. شورای عالی صلح این نشست را متفاوت‌تر از نشست‌های قبلی در مورد صلح می‌داند و می‌گوید آن چه این نشست را متفاوت‌تر می‌سازد،‌ اشتراک نماینده‌گان کشورهای پاکستان،‌ عربستان سعودی و امارات متحده عرب در این نشست است.

احسان‌الله طاهری،‌ سخنگوی شورای عالی صلح روز دوشنبه،‌ بیست‌وششم قوس در صحبت با روزنامه ۸صبح، نشست نماینده‌گان این چهار کشور به شمول نماینده‌گان گروه طالبان را زمینه‌ساز آغاز گفت‌وگوهای صلح عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که این نشست نتیجه ممد و ملموسی برای آغاز مذاکرات صلح داشته باشد و این نشست اول و آخر نیست.»‌ اعضای شورای عالی صلح در حالی چشم به راه نتیجه مثبت این نشست هستند که این سومین دور دیدار‌های رسمی‌ میان گروه طالبان و امریکا است که بدون حضور دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

در همین حال،‌ اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان از تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند مردم چشم به راه آغاز این گفت‌وگوها هستند. عبدالقیوم سجادی،‌ عضو این کمیسیون اشتراک نماینده‌گان پاکستان و شماری از کشورهای عربی را از تلاش‌های امریکا برای اعمال فشار ایالات متحده امریکا بر پاکستان می‌داند و می‌گوید،‌ مردم انتظار دارند این تلاش‌ها منجر به آغاز گفت‌وگوهای مستقیم و بین‌الافغانی شود. آقای سجادی گفت: «تا زمانی که گفت‌وگوهای مستقیم با جانب دولت افغانستان صورت نگیرد، این نشست‌ها به سرانجام مطلوب و مقصود نخواهد رسید.»

نشست نماینده‌گان گروه طالبان با نماینده‌گان کشورهای امریکا،‌ پاکستان،‌ امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی امارات متحده عرب به میزبانی و زمینه‌سازی پاکستان پس از آن صورت می‌گیرد  یک روز پیش مشاور امنیت ملی با همتایان امریکایی،‌ اماراتی و سعودی‌اش در این کشور دیدار کرد.

طارق آرین،‌ سخنگوی شورای امنیت ملی به ۸صبح گفت،‌ چهارمین دور جلسات چهارجانبه میان مشاوران امنیت ملی روز یک شنبه (۲۵ قوس) به میزبانی کشور امارات متحده عرب صورت گرفت. آقای آرین گفت: «در این نشست پلان صلح ارایه شده توسط رییس جمهور محمداشرف غنی که در نشست ژنیو ارایه شده بود و تعامل مستقیم دولت افغانستان با طالبان برای راه‌اندازی گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بحث شد.»

هم‌زمان با زمینه‌سازی نشست نماینده‌گان گروه طالبان و ایالات متحده امریکا در امارات متحده عرب،‌ چین و امارات متحده عرب، وعده کمک ده میلیارد دالر امریکایی را به این کشور سپرده‌اند.

 

سود مالی پاکستان از میزبانی این نشست

روزنامه (تایمز آف اسلام‌آباد) به نقل از منابعش نگاشته است که چین به منظور تقویت پول پاکستانی در برابر دالر، قصد دارد چهار میلیارد دالر امریکایی را به ذخایر مالی پاکستان اختصاص دهد. این روزنامه هم‌چنان نگاشته است که احتمال می‌رود سهولت‌های دیگری به ارزش ۶ میلیارد دالر از سوی امارات متحده عرب به همکاری عربستان سعودی به این کشور صورت گیرد. از میان این شش میلیارد دالر،‌ نصف آن به گونه اقساط و نصف دیگر آن به شکل مواد سوختی فراهم خواهد شد.

در همین حال اعضای کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان، کمک مالی چین برای پاکستان را رقابت این کشور با ایالات متحده امریکا عنوان می‌کنند و می‌گویند چین در تلاش امتیازگیری از روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان است.

عبدالقیوم سجادی،‌ عضو این کمیسیون گفت: «یک بخش اعلام کمک‌ها در این مقطع زمانی به نحوی رقابت پنهان چین با ایالات متحده امریکا است.» او افزود،‌ چین می‌خواهد با ارایه این کمک نشان بدهد بر پاکستان نفوذ دارد و اگر قرار است مذاکرات صلح در افغانستان به درجه مخصوص برسد،‌ چین هم باید دخیل و شامل این پروسه باشد.

آقای سجادی هم‌چنان کمک‌های مالی امارات متحده عرب به همکاری عربستان سعودی را به منظور تشویق پاکستان برای زمینه‌سازی گفت‌وگوهای صلح افغانستان می‌داند و می‌گوید،‌ امارات متحده عربی می‌خواهد جایگاهی را به اهدای این کمک از آن خود کند.

سومین نشست رسمی ‌نماینده‌گان ایالات متحده امریکا طالبان در حالی صورت می‌گیرد که از این پیش ایتلاف بزرگ ملی بر اساس معلوماتی که در دس‌ترس آنان قرار گرفته بود،‌ خبر داده‌اند در صورتی که ایالات متحده امریکا در این دور نشست با نماینده‌گان گروه طالبان که متشکل از اعضای دفتر کویته و دفتر رسمی این گروه در قطر می‌باشند،‌ به توافق برسند، طالبان حاضر به آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان خواهد شد.