نورالحق علومی نماینده ویژه رییس جمهور در امور حکومت‌داری خوب شد

نورالحق علومی نماینده ویژه رییس جمهور در امور حکومت‌داری خوب شد

محمداشرف غنی، رییس جمهور، در فرمانی نورالحق علومی را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور حکومت‌داری خوب تعیین کرده است. 
طبق این فرمان، آقای علومی افزون بر وظایف اصلی، مسوولیت رهبری کمیته فرعی شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، عضویت کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و عضویت شورای عالی حاکمیت قانون را نیز دارا می‌باشد.