چالش حرف ناشناس ( برای دانستن منبع حرف ناشناس تان کلیک کنید.) 

چالش حرف ناشناس ( برای دانستن منبع حرف ناشناس تان کلیک کنید.) 

چالش حرف ناشناس ( برای دانستن منبع حرف ناشناس تان کلیک کنید.) 

همواره با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و ترافیک بالای استفاده از اینترنت همواره شرکت هایی هستند که به شکل های مختلف در جستجوی درآمد از بخش تبلیغات هستند. وب سایت TimeFriend با استفاده از چالش حرف ناشناس ترافیک خیلی زیادی را به سایت خود انتقال میدهد. 

این ربات که در ظاهر پیام شما را بدون ارسال کننده یا به صورت ناشناس به مقصد میرساند در بین کاربران افغان طرف دارهای زیادی پیدا کرده است. اما سوال اساسی اینجاست آیا اطلاعات شما نزد این ربات محرم خواهد بود؟

وب سایت TimeFriend همان طور که در این وب سایت معرفی کوتاهی از فعالیت های خود گذاشته است در بخش های ( کامنت گذار ) (فالو اتومات) (تحلیل و انالیز )(استراتیژی مدرن) و ( فالوریاب )‌ کار میکند.

تمام این فعالیت ها به اطلاعات و معلومات کاربران مختلف نیاز دارد که بتوانند برای طرح ها و ایده های بعدی خود در کنار تبلغات صفحه ایی مفاد ببرند. چالش حرف ناشناس یک برنامه از طرف فیس بوک نیست بلکه اطلاعات شما به سایت دیگری انتقال پیدا میکند و بعد از طریق سایت دومی به مخاطب شما میرسد. در واقع در این مورد فیس بوک جواب گوی اطلاعات شما نخواهد بود زیرا شما اجازه دسترسی به اطلاعات خود را به سایت دیگری داده اید.

عدم آشنایی کافی در استفاده از فضای مجازی و محیط اینترنت همیشه در افغانستان شکایت های زیادی را داشته است. 

بر اساس اطلاعات وزارت امور داخله ریاست مبارزه با جرایم اینترنتی در تشکیل جدید این وزارت ایجاد شده است اما تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است، در حال حاضر وزارت مخابرات شکایت های مربوط به جرایم الکترونیکی افغانستان را ثبت میکند. 

قانون جرایم سایبری در افغانستان نافذ و قابل اجرا است.

توضیح: این صفحه بدون هیچ آگهی است.