سازمان جهانی بهداشت: اعتیاد به بازی‌های ویدیویی یک اختلال روانی است

سازمان جهانی بهداشت: اعتیاد به بازی‌های ویدیویی یک اختلال روانی است

سازمان جهانی بهداشت اعتیاد به بازی‌های ویدیویی و دیجیتال به فهرست اختلالات روانی افزود. به گفتهاین سازمان وابستگی به بازی‌های ویدیویی و دیجیتال یک تیپ رفتاری است که می تواند چندان شدتی بگیرد که بر دیگر علایق فردی غلبه پیدا کند.

شیخار ساکسینا، متخصص سلامتی روانی سازمان جهانی بهداشت می گوید: «بر اساس تحقیقات جهانی، در برخی از شدیدترین موارد، معتادان به بازی ویدیویی و دیجیتال تا ۲۰ ساعت در روز بازی می کنند و حتی لذت خوابیدن، غذا خوردن، کار یا مدرسه ودیگر فعالیت‌های روزمره را از دست می دهند.»

با این حال او افزوده است که تنها اقلیت کوچکی از افرادی که بازی‌های ویدیویی و دیجیتال بازی می کنند دچار اختلال روانی می شود. از نظر شیخار ساکسینا آگاهی از علائم اولیه اعتیاد به این بازی‌ها می تواند به جلوگیری از تبدیل آن به اختلال روانی کمک کند.

این متخصص سلامتی روانی همچنین می گوید تنها در صورتی که رفتارهایی مانند ساعات زیاد بازی در روز برای یک سال ادامه یابد، خطر آن وجود خواهد داشت که تبدیل به یک اختلال روانی شود.