افغانستان اقتصاد

پرورش ماهی در افغانستان، امسال ۳۵۰ فارم جدید ساخته شده است.

مسئولان ریاست مالداری در وزارت زراعت‌، آبیاری و مالداری می‌گویند که در سال جاری ۳۵۰ ماهی‌پروری تولیدی و تکثیری در ۳۴ ولایت از طریق وزارت زراعت و سکتور خصوصی ساخته شده است.
خلیل فروغ آمر ماهی‌پروری در وزارت زراعت می‌گوید که امسال در مجموع ۱۰۰ ماهی‌پروری از طریق پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ساخته شده و در عین حال ۲۵۰ ماهی‌پروری دیگر، از طریق سکتور خصوصی در ولایات مختلف کشور ایجاد شده است.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، ۱۰۰ فارم ماهی‌پروری جدید را که شامل دو فارم تولید جوجه‌ماهی می‌شود در ولایت‌های کنر، بلخ، بغلان، لغمان، قندهار، خوست و هرات ساخته است که هر فارم تولیدی، ظرفیت تولید ۲.۷ تا سه متریک تُن ماهی و هر فارم تکثیری ظرفیت تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار جوجه‌ماهی را دارد.
خلیل‌الله فروغ می‌گوید: «نظر به بررسی‌ای که ما کردیم، امسال سطح تولید ماهی نیز، نظر به سال قبل یک هزار و ۵۰۰ تُن افزایش یافته است.»
این در حالی است که سال قبل میزان تولید ماهی به حدود ۱۰ هزار متریک تُن می‌رسید و امسال به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تُن می‌رسد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط