جهان

بریتانیا استفاده از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر را تائید کرد.

بریتانیا استفاده از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر-بیونتک را تایید کرد. به این ترتیب بریتانیا نخستین کشور غربی است که استفاده از یک واکسن برای مقابله با ویروس کرونا را تایید کرده است.

شرکت داروسازی فایزر اعلام کرده بود واکسنی که هفته پیش خبرش را داده بود، ظاهرا در بیش از ۹۴ درصد افراد بالای ۶۵ سال موثر بوده است.

این اطلاعات جدید مربوط به مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن ضدکرونا است که نشان می‌دهد واکسن تولید شده در میان افراد با سن، قومیت و نژاد مختلف تاثیر یکسان دارد.

یافته‌های این تحقیق مربوط به آزمایش بالینی دو نوبت واکسن در بیش از ۴۱ هزار نفر در سراسر جهان است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط