معلومات

دانلود تقویم ۱۴۰۰ افغانستان

معمولا هر ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی مناسب های رسمی هر سال را تعیین و مشخص می‌کنند.

مناسبت های سال ۱۴۰۰ افغانستان تاکنون از طرف نهاد های رسمی تعیین و معرفی نشده است.

دانلود تقویم ۱۴۰۰ افغانستان به زودی در همین صفحه قابل دانلود خواهد بود.

خبرگزاری شاهد به همکاری وب سایت تقویم افغانستان همه ساله تقویم افغانستان را تهیه و برای نشر آماده می‌سازد.

شما میتوانید همه روزه تقویم افغانستان را از صفحه تاریخ امروز افغانستان بازدید کنید.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط