تقویم افغانستان

رویدادهای ماه دلو ۱۳۹۹

رویدادهای ماه دلو

  • ۲ دلو – آغاز کنفرانس توکیو برای بازسازی افغانستان (۲۱ جنوری ۲۰۰۲)
  • ۴ دلو – درگذشت داکتر محمد یوسف صدر اعظم سابق افغانستان (۲۳ جنوری ۱۹۹۸)
  • ۱۰ دلو – روز متقاعدین
  • ۱۰ دلو – آغاز جشن سده (۱۰ دلو)
  • ۱۱ دلو – درگذشت مهاتما گاندی رهبر استقلال هند (۳۰ جنوری ۱۹۴۸)
  • ۲۲ دلو – درگذشت صبغت الله مجددی (۲۲ دلو ۱۳۹۷)
  • ۲۵ دلو – جنگ سوم پانی پت بین احمدشاه ابدالی و امپراتوری مرهته (۱۴ جنوری ۱۷۶۱)
  • ۲۶ دلو – خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان (۲۶ دلو ۱۳۶۷)

تقویم افغانستان

مناسبت های ماه جدی

مناسبت های ماه قوس

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط