افغانستان

سطح رضایت از جلسات شش و نیم در ۲۴ ساعت گذشته هشتاد درصد بوده است.

تصمیم چهل وهفتم :
جلسه شش و نیم صبح روز چهارشنبه ۱۹ قوس ۹۹ مطابق به ۹ دسمبر ۲۰۲۰:
اول : از امنیت ملی کابل – نیروی بی ریا و مخفی ما بخاطر دستگیری های بسیار با مهفوم و ژرف سپاس می نمایم.

آنها چند تن از تروریستان راکه در ماین گذاری های شهری دست داشتند دستگیر نمودند. در میان آنها روزی خان ولد گل مرجان – گل محمد ولد حیات الله و گلاجان ولد نور خان بصورت مستقیم در ترور های هدفمند دست داشته اند.

شخص دیگری که عزت الله نام دارد زیر پوشش شیرینی پزی تلاش داشت پرسونل امنیتی را در ۳۱۵ خیرخانه تثبیت نماید نیز دستگیر گردید. هموطنان عزیز اگر در ساحات شما کسانی این نوع بزنس و کار و بار مشکوک را شروع میکنند به ما گزارش بدهید. از خانواده های شهدای ما خواسته ایم بخاطر حق العبدی مراجعه نمایند. مصارف پروسه دعوای حق العبدی را ما خواهیم پرداخت. سپاس از امنیت ملی کابل .


دوم : از پولیس پر شور حوزه دهم بخاطر دستگیری باند اختطاف گر متعلق به گردیزی در ساحه قلعه فتح الله سپاس می نمایم. فردا ساعت شش یعنی قبل از آغاز جلسات از نوزده تن سربازانی که درین عملیات چه از دید برنامه ریزی و چه در اجرای آن سهم داشتند قدردانی صورت خواهد گرفت.

در بیست وچهار ساعت گذشته در کل کابل سه حادثه ثبت شده است که یکی تروریستی و دوتا جنایی بوده. در عین حال یکی از اختطاف گران مشهور کابل به نام نورعلی که به مزار رفته بود نیز دستگیر گردید. نورعلی جانشین کوچی اختطاف گر است که قبلا در درگیری با پولیس کشته شده بود.


سوم : سه نفر از عفو شده های طالبان اکنون هسته مرکزی ترور در قره باغ را تشکیل میدهند. قاری سردار و قاری ذبیح الله. به فضل خدواند زیر ترصد قرار دارند و به زودی هیچ خواهند شد. اینرا بخاطری یاد کردم که ما تقریبا اشراف همه گانی بالای تمام رها شده های نا سپاس داریم.


چهارم : سطح رضایت از میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم در بیست و چهار ساعت گذشته هشتاد فیصد – نظریات اصلاحی – اطلاعات و انتقادات سالم ۱۹ درصد و یک درصد رکیک گویی و دشنام بوده است. اگر شما فکر میکنید این فیصدی ها درست نیست لطفا نظر خود را بنویسید. اگر فکر میکنید معلومات ما درست نیست بازهم شما آنرا اصلاح نمایید.

پنجم : به اساس فیصله در کابینه شماره ۲۷ مورخ ۱۸ دسمبر ۲۰۲۰ جلسات شش و نیم در چوکات میثاق امنیتی مسوولیت و صلاحیت دارد که از دارایی های تصدی های فلج و نیمه فلج دولتی بصورت نامرئی حفاظت نماید و زمین های این داشته های عظیم اقتادی افغانستان را از نزد غاصبین برگرداند. انشالله.


ششم : سر از امروز تمام شرکت های دولتی و غیر دولتی که بخاطر انجام برنامه ها به تاسیسات عام مانند سرک ها آسیب میرسانند در برابر میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم حساب گو می باشند. مثلا درکابل بخاطر انجام یک کار مانند تاسیس لوله های زیر زمینی سرک ها و کوچه ها را ویران می نمایند و معلوم نیست که آنرا دوباره باید کدام مرجع بسازد.
انجام یک کار خوب نباید به قیمت ویرانی داشته های فزیکی و اقتصادی مردم یا دولت باشد. چند روز بعد عکس ها و قیمت تخمینی تمام تاسیساتی را که بخاطر ساختن تاسیسات نو از بین برده و دوباره نساخته اند نشر می نماییم.


هفتم : فهرست اجراات تمام نهاد های شامل در میثاق امنیتی با فیصدی موفقیت و ناکامی تا دو روز دیگر با ملت شریک میشود. مردم می پرسند کارهای قبلی چه مقدار انجام شده است. ما پاسخ خواهیم داد.
در عین حال فیصدی رسیده گی به شکایات و اطلاعاتی که مردم در اختیار ما قرار داده بودند نیز با مردم شریف افغانستان شریک خواهد شد. مطیمن باشید. چیزی بنام گریز و ایجاد تاریکی در قاموس میثاق امنیتی و جلسات شش ونیم وجود ندارد. گفته بودید تروریستان چه وقت محکمه علنی میشوند – آن کار نیز میشود. مطمین باشید.


هشتم: سرنوشت بیشتر از ده هزار موتر مرتبط به مجرمین و قضایای لاینحل را که سالهاست در پارکنگ های مختلف دولتی زیر گرد و خاک در حال پوسیدن استند معلوم خواهیم کرد. برای انجام این کار از اداره محترم لوی سارنوالی مشورت حقوقی خواسته ایم. تحرک ایجاد خواهد شد. ایستایی راه حل نیست. این موضوع را یکطرفه خواهیم ساخت.


نهم : مسله نرسیدن محروقات به پولیس با وقار کابل و نرسیدن البسه زمستانی را جدی پیگیری می نماییم. حل خواهد شد. من از فرد فرد پولیس که تا اکنون البسه و محروقات بدست نیاورده اند عذر خواهی می نمایم. متاسفانه بها و تاوان بی کفایتی در سطح بلند رهبری را عادی ترین ها می پردازند. متاسفانه قانون افغانستان در تخصیص محروقات به اساس تقویم است نه به اساس سردی و گرمی هوا.
در عین حال ۱۵ قوس به عنوان آغاز زمستان در زمان سلطان محمود غزنوی تعیین شده بود. هزار سال است که این موضوع با وصف تغییر در اقلیم اصلاح نشده است. شاید امسال من بتوانم آنرا بصورت غیر متعارف و غیر بنیادی حل نمایم اما تغییر مقرره و اساس قرادادن درجه حرارت به جای تقویم کار مهم است که در کابینه مطرح خواهم ساخت. مشاوریت محترم امنیت ملی با من همنواست.
نوت اول : شماری از هموطنان به دریچه فیس بوک شخصی من پیام میگذارند که به فلان موضوع رسیده گی کنید ویا به تیلفون شخصی من پیام میگذارند. خدمت این هموطنان خویش به عرض میرسانم که جلسات شش و نیم صبح و رسیده گی به مشکلات را به اساس یک مدیریت که هر روز در حالت تقویت و تحکیم است به پیش میبریم.
من نمی توانم و نمیخواهم که سیستم را دور بزنم و مسایل را فردی مدیریت نمایم. امکان پذیر نیست و بیشتر به فلم شباهت خواهد داشت تا به واقعیت.
در عین حال من اعتقاد به آدم بال دار و ابرانسان ندارم. تمام چیز بر میگردد به استفاده موثر و دلسوزانه از منابع موجود – دریافت فرصت و نگاه کردن به همه چیز به حیث فرصت و اتکا به مهارت های مدیریتی و بعضی مواقع زعامت استراتیژیک.
پس از شما خواهش میکنم که در تقویت نظام مدیریتی میثاق امنیتی کابل /جلسات شش ونیم سهیم شوید و با فردی سازی و خصوصی سازی آنرا تضعیف نکنید. سر از فردا سیستم رسیده گی به نظریات شما را برای ده ولایت دیگر که شامل میثاق شده اند نیز فعال میکنیم. مطمین باشید.
نوت دوم : بعضی ها با ارایه طرح های کوتاه تقاضای ملاقات می نمایند. من زمانی به ملاقات لبیک میگویم که طرح قناعت ام را فراهم نماید. تاحال چندین طرح قناعت مرا فراهم ساخته است و با طراحان دیدار داشته ام.
نوت سوم : تطبیق میثاق امنیتی و تدویر جلسات شش و نیم مانع برنامه های دیگر من که جز لایحه وطایف و در حیطه صلاحیت من است نمیشود.
با قشر سیاسی که فراتر از خود می اندیشد در تماس استم و از نظریات آنها در غنی سازی میثاق امنیتی بصورت روزمره استفاده می نماییم. اما با مدنظرداشت نبض جامعه که از عکس و ملاقات های گنگ خسته شده است من دیدار هایم رانشر نمی کنم.
نوت چهارم : بعضی ها میگویند که جلسات شش و نیم نمایشی است. بلی نمایشی است. درین نمایش که داستان آن خیلی پیچیده و پر از معماست هفتاد کرکتر مرکزی وجود دارد. هزاران کرکتر ثانوی وجود دارد. چند هزار آدم منفی درین داستان نشانی شده اند. این داستان واین نمایش مانند هر داستان دیگر از بدو خلقت طرف درست و طرف نادرست دارد.
ما هر روز بخشی ازین نمایش را به مردم نمایش میدهیم . این یک سمفونی بسیار بزرگ است. آنهایی که این کار عظیم را به نمایشی میخوانند فراموش کرده اند که نمایشی که خود براه انداخته اند به جز از چند کرکتر محدود و داستان خموش و گنگ چیزی در آن نیست. پس با آنکه انتقاد کننده ها از کلمه نمایشی برداشت منفی دارند من برخلاف همین نمایش را نیز فرصتی می بینم از هر دید.
ایکاش این نوع نمایش را به فرهنگ تبدیل کنیم و هر مقام دولتی بیاید و یک نمایش نامه از کارش و آنهم بصورت سلسله وار بسازد و ملت هم روی داستان – هم روی کرکتر ها – هم روی کاست و جریان داستان انتقاد نمایند. گفته اند هنر عبارت از آوردن تعدد و کثرت در یک پارچه و در یک آفریده است که از رنگ های مختلف و از پارچه های مختلف و کثیر یک تا به مردم عرضه دارد.
در بخش مدیریتی میثاق امنیتی و تدویر جلسات شش و نیم بخاطر تطبیق آن ما دقیقا دنبال همین مقوله است. همه رنگ ها – کرکتر ها و نقش ها را که به تنهایی خود جذاب و ژرف نیستند زیر یک چتر آورده ایم – روی یک پارچه آورده ایم و میان همه همسوویی و هارمونی ایجاد کرده ایم و اسمش را گذاشتیم میثاق امنیتی .
کارگاهی که این میثاق را هر روز می بافد و بر آن صیقل میکند اسمش است شش و نیم صبح. پس دعوت من بازهم به شما این است که بیایید با توسل به انجام یک کار خیلی ساده ولی هماهنگی و مرتبط به یک نقشه بزرگ در ساختن وطن خویش سهیم شویم. یالله.
نوت پنجم : روش رهبری استراتیژیک و مدیریت استراتیژیک برای پیگیری مسایل برای ولایات شامل میثاق امنیتی افغانستان تازه ریخته شده است. مردم شریف ما سر از هفته آینده شاهد پیشرفت در ده ولایت و گزارش دهی های منظم خواهند بود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط