افغانستان خبر برتر

معینیت آموزش‌های اسلامی دوباره در تشکیل وزارت معارف احیا می‌شود.

وزارت معارف کشور می‌گوید که ساختار تشکیلاتی معینیت آموزش‌های اسلامی براساس پیشنهاد این وزارت و منظوری ریاست‌جمهوری دوباره در تشکیل این نهاد احیا شده است.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف امروز «دوشنبه، ۲۴ قوس» گفته است که طرح تشکیلاتی معینیت آموزش‌های اسلامی این وزارت طی دو گزینه‌ی ایجاد «بورد عالی اجرائیوی آموزش‌های اسلامی» و احیای مجدد این معینیت به مجلس نمایندگان ارایه شده است.

به گفته‌ی خانم آرین، در این طرح بورد اجرائیوی آموزش‌هی اسلامی با عضویت پنج تن از عالمان دین از جمله یک خانم مدنظر گرفته شده است.

او افزود: «بناً وزارت معارف جهت ارج‌گذاری به تقاضای اعضای محترم مجلس نمایندگان، مجلس سنا، علمای جید کشور و مردم افغانستان روی احیای معینیت آموزش‌های اسلامی اقدام کرد.»

پیشتر رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف گفته بود که معینیت آموزش‌های اسلامی از تشکیلات این وزارت بیرون شده است.

او افزوده بود که برای پیشبرد امور کاری معینیت‌های آموزش‌های اسلامی و آموزش‌های عمومی زیر چتر معینیت آموزش و تربیه‌ی وزارت معارف درآمده است.

این اقدام وزارت معارف با انتقادهای گسترده در کشور مواجه شد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط