افغانستان ورزش

یک ورزشگاه معیاری کرکت در کابل ساخته می‌شود.

قرار است یک ورزشگاه معیاری کرکت بر گستره ۶۰ جریب زمین در شهر کابل ساخته شود.

این ورزشگاه در منطقۀ آلوخیل کابل ساخته خواهد شد و ظرفیت بیش از ۲۵هزار تماشاچی را خواهد داشت.

مقام‌های بورد کرکت افغانستان می‌گویند که این ورزشگاه، با معیارهای جهانی ساخته خواهد شد.

زمین این ورزشگاه، از سوی رییس‌جمهور غنی اختصاص داده شده‌است و اکنون قرار است که کار این ورزشگاه، آغاز شود.

رهبری بورد کریکت کشور ایجاد چنین ورزشگاه را برای رشد بازی‌های کریکت داخلی و بین‌المللی در کشور، سودمند می‌دانند.

فرید هوتک، سخن‌گوی بورد کرکت افغانستان می‌گوید که با ساخت این ورزشگاه، بورد کرکت کشور در نظر دارد تا بازیکنان خارجی را در آینده نیز، دعوت کنند.

این ورزشکاه کرکت افزون بر گنجایش ۲۵هزار تماشاچی، مهمان خانۀ پنج ستاره برای بازیکنان داخلی و خارجی، حوض آب بازی، تفریحگاه،  مرکز صحی و مسجد نیز خواهد داشت.

افغانستان پس از به دست آوردن عضویت دایمی شورای جهانی کرکت، تمامی بازی‌های خانگی‌اش را در هند، برگزار می‌کند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط