شاهد علم و تکنالوژی

حکومت الکترونیک چیست؟

تعریف و مفهوم دقیق حکومت الکترونیک چیست؟

حکومت الکترونیک همان توزیع خدمات دولتی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی و مخابرات خواهد بود. در این دولت خدمات به صورت مستقیم و ۲۴ ساعته به مردم انجام می گیرد. شهروندان برای استفاده از خدمات دولتی نیاز به  مراجعه حضوری نداشته و مرکز خدمات ادارات به خانه و محل کار آنها منتقل خواهد شد. همچنین در حکومت الکترونیک کلیه خدمات با سرعت بالا و با دریافت اعتماد مردم انجام خواهد شد.

استفاده از تکنالوژی معلوماتی و مخابرات در موسسات دولتی و نیاز آنها به این فناوری امری غیر قابل انکار است. اما صرف استفاده از کمپیوتر توسط کارمندان و یا داشتن اتوماسیون اداری و یا اتصال به وب سایت های خبری، ادارات را به حکومت الکترونیک تبدیل نخواهد کرد.

برای تبدیل شدن به یک دولت الکترونیکی نیاز است تا کلیه پاسخگویی ها و ارتباط ها در کلیه بخش های حکومتی از طریق الکترونیکی انجام گیرد. در دولت الکترونیک خدمات دولتی با هزینه پایین و با سرعت بسیار بالا و کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد. همچنین فعالیت های مختلف دولتی مربوط به شهروندان و شرکت ها نظیر پرداخت مالیات، تجدید گواهینامه، دریافت جواز کسب و ثبت های مربوط به ازدواج و طلاق را شامل می شود.

E-Governoment

مزایای استفاده ازحکومت الکترونیک در سطح جهانی

تبدیل حکومت به یک حکومت الکترونیک کارآمد مزایایی را در سطح جهانی و در رقابت های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. از جمله این مزایا می توان به رشد تکنالوژی معلوماتی و سپس فشارهای ناشی از آن در رقابت های جهانی، افزایش استفاده از اینترنت، تغییر سلیقه مردم همراه با پیشرفت های جهانی و همچنین جهانی شدن از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نام برد.

دیگر مزایای حکومت الکترونیک:

  • افزایش آگاهی عمومی و در نتیجه به حداقل رسیدن فساد اداری
  • کاهش برخی هزینه های دولتی
  • عدم حضور فیزیکی مردم در نتیجه کاهش آلودگی و ترافیک و امنیت
  • استفاده از بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی و همچنین افزایش اشتغال جوانان
  • افزایش کیفیت خدمات دولتی و بهبود کارایی
  • صرفه جویی در زمان و انرژی
  • تمرکز سرمایه گذاری های بخش خصوصی متناسب با نیاز های مردم

معلومات الکترونیکی در حکومت الکترونیک ممکن است در برابر انواع تهدیدات قرار داشته باشد. حفاظت از معلومات الکترونیکی بر خلاف مدیریت امنیتی در سازمانها و حفاظت فیزیکی امنیت سازمان خواهد بود.

در نتیجه حفظ امنیت و نگهداری صحیح از معلومات حساس به عنوان جنبه مهمی از دنیای تکنالوژی معلوماتی در نظر گرفته خواهد شد.

تنظیم سیاست‌ها و راهکارها، استفاده از ابزارها و سخت افزار های مورد نیاز می‌توانند امنیت اطلاعات را فراهم کنند. بدین ترتیب بخش های دولتی و خصوصی به محیطی عاری از تهدید در تولید و توزیع معلومات تبدیل خواهند شد.

استقبال بی سابقه از پروژه های مربوط به حکومت الکترونیک در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین استفاده از پایگاه‌های معلوماتی مربوط به نگهداری انتقال اطلاعات در این بخش ها همراه با تهدیدات و خطرات بسیار جدی همراه خواهد بود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط