پشتو

برښنا: د برښنا لګښت ځنډول د وارداتي برښنا د قطع سبب ګرځي.

برښنا شرکت له خلکو څخه غوښتي دي چي ژر تر ژره خپلې برښنايي صرفيه تحويل کړي.
دغه شرکت ويلي دي چي؛ د هېواد يوه لويه اړتيايي برښنا د ګاونډيو هېوادونو څخه را نیول کيږي او هزينه يي د پيش پرداخت په ډول هغوی ته ورکول کيږي.
دغه شرکت په‌خپل اعلاميه کي ويلي دي چي لا زياتې ځنډ د برښنايي پيسې په ورکولو د وارداتي برښنا د پرې کېدو او د اقتصادي فعاليتونو د ماتې کېدو سبب ګرځي.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط