خانه بایگانی براساس دسته بندی نرخ اسعار (صفحه 4)
نرخ اسعار

نرخ اسعار در سرای شهزاده کابل – افغانستان

نرخ اسعار در سرای شهزاده کابل شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹ برای مشاهده آخرین نرخ اسعار در کابل از صفحه نرخ اسعار بازدید کنید: https://shahed.news/exchange-rate/ نرخ مبادله (برابری)  اسعار 🇦🇫 یک دالر = افغانی          : ۷۷٫۲۰ 🇮🇷 یک دالر = تومان           : ۲۰,۶۴۰ 🇵🇰 یک دالر = کلدار  […]