خانه برچسب نوشته ها نرخ اسعار امروز
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز شنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۹

به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از نرخ جدید اسعار بسیار ضرور و اساسی است. شاید شما تاکنون از منابع مختلف نرخ تبادله اسعار را دریافت یا مشاهده کرده باشید. اما خبرگزاری شاهد با توجه به این نیاز روزانه شما با هماهنگی منابع متعبر خدمات مالی، این نرخ ها […]
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ 🇦🇫 یک دالر = افغانی : ۷۶٫۹۵ 🇮🇷 یک دالر = تومان : ۲۳,۱۵۰ 🇵🇰 یک دالر = کلدار : ۱۶۸٫۲۵ 🇹🇷 یک دالر = لیره : ۷٫۳۰ 🇪🇺 یک یورو = دالر : ۱٫۱۹ 🇸🇪 یک دالر = کرون سویدن : ۸٫۶۲ 🇦🇺 یک دالر=استرالیایی. : ۱٫۳۵ […]
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹ به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از نرخ جدید اسعار بسیار ضرور و اساسی است. شاید شما تاکنون از منابع مختلف نرخ تبادله اسعار را دریافت یا مشاهده کرده باشید. اما خبرگزاری شاهد با توجه به این نیاز روزانه شما با هماهنگی […]