خانه برچسب نوشته ها جمعیت افغانستان
افغانستان

دانش: نبود ارقام قابل اعتماد درباره جمعیت اقوام مختلف در افغانستان همواره از مشکلات بوده است.

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، در رشته توییتی به گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره ترکیب جمعیتی افغانستان واکنش نشان داده است. در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذهبی در افغانستان به نقل از یک نهاد تحقیقاتی آمده است که هزاره و شیعه در افغانستان ۱۰ تا ۱۵ درصد
خبر برتر

اداره احصاییه آمار تخمینی جمعیت کشور را ۳۲.۹ میلیون نفر اعلام کرد.

اداره ملی احصاییه و معلومات «برآورد نفوس سال ۱۳۹۹» کشور را روز دوشنبه، دوزادهم جوزا نشر کرد. طبق اعلام این نهاد، کل جمعیت کشور در سال جاری ۳۲.۹ میلیون نفر است. جمعیت مردان از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات ۱۶.۸ میلیون تن (۵۱ درصد) و جمعیت زنان ۱۶.۱ میلیون تن (۴۹درصد) اعلام شده است. […]