خانه برچسب نوشته ها محرم در افغانستان
افغانستان

وزارت داخله: مراسم عاشوار با تدابیر شدید نیروهای امنیتی بدون کدام واقعه تروریستی به پایان رسید.

نیروهای پولیس ملی مشترکآ با سایر نیروهای امنیتی تدابیر جدی امنیتی را در جهت تامین امنیت مراسم عاشورا از ده روز بدینسو روی دست گرفته بودند. وزارت داخله با نشر اعلامیه ای نوشته است عزاداران حسینی توانستند در فضای کاملآ امن، در مراسم عاشورا شرکت و آن را بدون کدام واقعه تروریستی در سرتاسر کشور […]