اخبار افغانستان

کیفیت هوا و نرخ اسعار

تبلیغات

اخبار جهان و اقتصاد

اخبار علم و ورزش

تکنالوژی معلوماتی

باید بدانیم:

ولایت هلمند – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت هلمند ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. این ولایت به فاصله ۷۸۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. لشکرگاه مرکز این ولایت می باشد. هلمند از طرف شمال با ولایت غور، از جنوب با بلوچستان پاکستان، از شرق با ولایات دایکندی، ارزگان و کندهار و از طرف غرب با ولایات فراه […]

ولایت هرات – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت هرات ولایت هرات در قسمت شمال غرب و در مساحت ۵۵۸۶۸٫۵ کیلومتر مربع موقعیت دارد. هرات ۹۲۴ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. به طرف شمال آن کشور ترکمنستان، طرف شرق آن ولایات بادغیس و غور، به طرف جنوب آن ولایت فراه و طرف غرب آن کشور ایران موقعیت دارد. مرکز ولایت هرات […]

ولایت نیمروز – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت نیمروز ولایت نیمروز، در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد و۴۲۴۰۹٫۵ کیلو متر مربع مساحت را احتوا کرده است، که از سطح بحر ۴۷۸ متر ارتفاع دارد. ولایت نیمروز از جمله شهر های مشهور تاریخی این سر زمین به شمارمی رود. نیمروز از شمال به ولایت فراه، از جنوب به بلوچستان، از شرق با […]

ولایت نورستان – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت نورستان نورستان از جمله ولایات شرق افغانستان به شمار می رود، که مساحت آن۹۲۶۶٫۷ کیلومتر مربع و ارتفاعش از سطح بحر ۱۱۰۰ متر می باشد. ولایت نورستان از شمال با کوه های هندوکش و بدخشان و پنجشیر، از شرق با چترال و وادی کنر، از جنوب و جنوب شرق با ولایات کنر و […]

ولایت ننگرهار – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت ننگرهار ولایت ننگرهار از جمله ولایات شرقی افغانستان است. ننگرهار دارای مساحت ۷۶۴۱٫۱ کیلومتر مربع بوده که به فاصله ۵۸۰ متر از سطح اقیانوس ارتفاع دارد.به طرف شمال آن ولایات کنر و لغمان، طرف شرق و جنوب خیبر پشتونخوا «پشاور» طرف غرب ولایات کابل و لوگر و طرف جنوب غرب آن ولایت پکتیا […]

ولایت میدان وردک – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت میدان وردک ولایت میدان وردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار می‌رود. میدان وردک با ارتفاع۲۲۱۰ متر از سطح اقیانوس قرار دارد. این ولایت سرحد مشترک با کابل، پروان، بامیان، غزنی و لوگر دارد. میدان وردک دارای ۹۰۲۳ کیلومتر مربع مساحت میباشد. مرکز ولایت میدان، وردک میدان شهر است. ولسوالی های میدان […]

در شاهد بیشتر بخوانید: