خانه درباره خبرگزاری شاهد

خبرگزاری شاهد در ماه جدی سال ۱۳۹۷ با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ پایه گذاری شد تا با خبررسانی دقیق و‌به‌موقع و هم‌چنین تحلیل موشکافانه و منصفانهء موضوعات روز، در راستای تثبیت، تقویت و تعمیم ارزش‌های بنیادین دموکراتیک گامی نو و موثر برداشته شود.

شماره تماس : ۰۲۰۲۵۱۳۸۰۱ – ایمیل آدرس: info@shahed.news
آدرس: سرک شورا، کارته سه، کابل، افغانستان