کیفیت هوا


موقعیت دستگاه:
قلعه فتح الله – شهر کابل

Loading Air Quality Details…


یادداشت:

دستگاه مانیتور کیفیت هوا در نقاط مشخص شهر کابل نصب شده است.
این دستگاه ذرات معلق در هوا با اندازه ۲ و نیم میکرون را اندازه می‌گیرد.
این مقدار ممکن است در سایر نقاط شهر کابل متفاوت باشد.

سطح نگرانی های صحی میزان معنی
خوب ۰ تا ۵۰ کیفیت هوا رضایتبخش بوده و آلودگی هوا بی خطر یا کم خطر است.
متوسط ۵۱ تا ۱۰۰ کیفیت هوا قابل قبول است اگرچه بعضی از آلاینده ها ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد که به آلودگی هوا حساس هستند با ملاحظات صحی خاص همراه باشد.
غیر صحی برای گروپ حساس ۱۰۱ تا ۱۵۰ بعضی از افراد گروپ های حساس ممکن است اثرات صحی خاصی را تجربه کنند. وقتی آلودگی هوا در این سطح قرار دارد عموم مردم تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
غیر صحی ۱۵۱ تا ۲۰۰ هر فردی ممکن است اثرات صحی بالا را تجربه کند. اعضای گروپ های حساس بیش از سایرین اثرات جدی را بر سلامت خود تجربه می کنند.
بسیار غیر صحی ۲۰۱ تا ۳۰۰ اخطاری جدی برای سلامت انسان و اعلام وضع اضطراری است. در این وضعیت احتمالا تمام افراد جامعه تحت تاثیر قرار می گیرند.
خطرناک ۳۰۱ تا ۵۰۰ هشداری برای سلامتی بحساب می آید و بدین معنی است که هر کسی ممکن است اثرات جدی تری را بر سلامت خود تجربه کند.

آلودگی هوا چیست؟

آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد در اتمسفر آزاد که معمولاً ناشی از فعالیت انسان است. این مواد در غلظت و زمان معین تحت شرایط خاص در رفاه، بهداشت یا سلامتی انسان اختلال ایجاد می‌کنند. آلودگی هوا عبارت است از غلظت زیاد مواد خارجی در هوا که بر انسان اثر سوء گذاشته و سلامتی او را به مخاطره می‌اندازد.

معیار اندازه‌گیری آلودگی هوا

یکی از معیار‌های اساسی برای تثبیت کیفیت هوا Air Pointer در تمام کشور به وسیله دستگاه‌های تثبیت کیفیت هوا است. به وسیله این دستگاه، میزان گازهای کاربن دای اکساید، سلفر دای اکساید، اوزون و سرب مشخص می‌شود. هوا مخلوطی از مقادیر مختلفی از گاز‌ها است این مخلوط از ۷۸ فی‌صد نایتروجن و ۲۱ فی‌صد اکسیجن و یک فی‌صد سایر گازها تشکیل شده است.

مهم‌ترین ترکیبات آلوده‌کننده هوا ذرات جامد یا Particular Matter

این ذرات از سد دفاعی بدن عبور و به طور عمیقی به شش‌ها نفوذ می‌کند و باعث تشدید استما می‌شود که شامل ذراتPM۲ ۵.۲ و PM۱۰ است. PM۱۰: ذراتی که قطر کمتر از ۱۰ میکروم‌تر دارند (گرد و غبار) ناشی از دود و غبار کارخانه‌ها، زراعت، سرک‌ها، وسایط نقلیه. PM 2.5: ذرات کوچکی‌اند که اندازه آن‌ها کمتر از ۲٫۵ میکرو متر است. این ذرات معلق، معمولاً ناشی از فعالیت‌هایی هستند که در آن‌ها سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز زغال سنگ سوزانده می‌شوند. از جمله وسایط نقلیه، صنایع ذوب فلزات، فابریکه‌های تولیدی هم‌چنان سوزاندن مزارع و آتش‌سوزی جنگل‌ها که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا است. این ذرات علت اصلی کاهش ساحه دید یا تاریکی هوا ناشی از آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ نیز می‌باشد. هم ذرات PM۱۰ و PM2.5 برای سلامتی زیان‌بار است، PM2.5 به بخش‌های عمیق‌تر شش نفوذ می‌کند، یکی از عوامل سرطان‌ها نیز به حساب می‌آید.


پیام ها:

دکمه بازگشت به بالا