خانه بایگانی براساس دسته بندی باید بدانیم
باید بدانیم

ولایت هلمند – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت هلمند ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. این ولایت به فاصله ۷۸۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. لشکرگاه مرکز این ولایت می باشد. هلمند از طرف شمال با ولایت غور، از جنوب با بلوچستان پاکستان، از شرق با ولایات دایکندی، ارزگان و کندهار و از طرف غرب با ولایات فراه […]
باید بدانیم

ولایت هرات – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت هرات ولایت هرات در قسمت شمال غرب و در مساحت ۵۵۸۶۸٫۵ کیلومتر مربع موقعیت دارد. هرات ۹۲۴ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. به طرف شمال آن کشور ترکمنستان، طرف شرق آن ولایات بادغیس و غور، به طرف جنوب آن ولایت فراه و طرف غرب آن کشور ایران موقعیت دارد. مرکز ولایت هرات […]
باید بدانیم

ولایت نیمروز – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت نیمروز ولایت نیمروز، در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد و۴۲۴۰۹٫۵ کیلو متر مربع مساحت را احتوا کرده است، که از سطح بحر ۴۷۸ متر ارتفاع دارد. ولایت نیمروز از جمله شهر های مشهور تاریخی این سر زمین به شمارمی رود. نیمروز از شمال به ولایت فراه، از جنوب به بلوچستان، از شرق با […]
باید بدانیم

ولایت نورستان – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت نورستان نورستان از جمله ولایات شرق افغانستان به شمار می رود، که مساحت آن۹۲۶۶٫۷ کیلومتر مربع و ارتفاعش از سطح بحر ۱۱۰۰ متر می باشد. ولایت نورستان از شمال با کوه های هندوکش و بدخشان و پنجشیر، از شرق با چترال و وادی کنر، از جنوب و جنوب شرق با ولایات کنر و […]
باید بدانیم

ولایت ننگرهار – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت ننگرهار ولایت ننگرهار از جمله ولایات شرقی افغانستان است. ننگرهار دارای مساحت ۷۶۴۱٫۱ کیلومتر مربع بوده که به فاصله ۵۸۰ متر از سطح اقیانوس ارتفاع دارد.به طرف شمال آن ولایات کنر و لغمان، طرف شرق و جنوب خیبر پشتونخوا «پشاور» طرف غرب ولایات کابل و لوگر و طرف جنوب غرب آن ولایت پکتیا […]
باید بدانیم

ولایت میدان وردک – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت میدان وردک ولایت میدان وردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار می‌رود. میدان وردک با ارتفاع۲۲۱۰ متر از سطح اقیانوس قرار دارد. این ولایت سرحد مشترک با کابل، پروان، بامیان، غزنی و لوگر دارد. میدان وردک دارای ۹۰۲۳ کیلومتر مربع مساحت میباشد. مرکز ولایت میدان، وردک میدان شهر است. ولسوالی های میدان […]
باید بدانیم

ولایت لوگر – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت لوگر ولایت لوگر، در ۶۵ کیلومری ولایت کابل قرار دارد. این ولایت سرحد مشترک با ننگرهار، کابل، میدان وردک، غزنی و پکتیا دارد. از سال ۱۳۴۳ ه ش. به عنوان ولایت شناخته شده است. مساحت ولایت لوگر ۴۵۶۸٫۰۰ کیلو متر مربع تخمین شده است. پل علم مرکز ولایت لوگر است. ولسوالی های لوگر […]
باید بدانیم

ولایت لغمان – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت لغمان ولایت لغمان، سرحد مشترک با ولایات کنر، نورستان، کاپیسا، کابل و ننگرهار دارد. طبق آمار تخمینی مساحت لغمان ۳۹۷۷٫۹کیلومنر مربع است و ارتفاع آن از سطح بحر ۷۷۰ متر میباشد. لغمان زمانی مربوط ولایت کابل بود، که با گذشت زمان به ننگرهار پیوست و در سال ۱۳۴۳ ه ش. بحیث ولایت جداگانه […]
باید بدانیم

ولایت کنر – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت کنر ولایت کنر، در زمان شیر علی خان در تشکیلات اداری افغانستان گنجانیده شد و در زمان شاه امان الله، جزء حکومت اعلی سمت مشرقی گردید. در سال ۱۳۴۳ ه ش. به حیث ولایت جداگانه عرض وجود کرد. کنر دارای ۴۹۲۵٫۹ کیلومتر مربع مساحت بوده و ارتفاع آن از سطح بحر ۱۲۰۰ مر […]
باید بدانیم

ولایت کاپیسا – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت کاپیسا ولایت کاپیسا، سرحد مشترک با ولایات پنجشیر، لغمان، کابل و پروان دارد. ولایت کاپیسا تا دیر زمانی بخشی از کابل محسوب می‌شد. اما در سال ۱۳۵۲ زمانی که سردار محمد داوود خان حاکمیت را بدست گرفت، ولایت کاپیسا به یکی از ولسوالی های بزرگ مبدل و مربوط ولایت پروان شد. اما در […]