ارشیف کیفیت هوا

داوود مزمل، والی طالبان در بلخ در اثر انفجار در دفتر کارش کشته شد.

سخنگوی طالبان تایید کرد که ملا محمد داوود مزمل، والی این گروه در ولایت بلخ کشته شده است. ملا محمد…

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – دوشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹

زمان: ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر – دوشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۹               

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹ مشاهده کیفیت هوای امروز

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹ میزان آلودگی هوای کابل

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – سه‌رشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – جمعه ۹ عقرب ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – جمعه ۹ عقرب ۱۳۹۹ کیفیت هوای امروز: https://shahed.news/airquality/

بیشتر بخوانید »

کیفیت هوای شهر کابل – سه شنبه ۶ عقرب

کیفیت هوای امروز: https://shahed.news/airquality/

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا