افغانستانشاهد

آلودگی هوای کابل، نگرانی ها و اقدامات

آلودگی هوای کابل یکی از بحث های داغ چند سال گذشته در شش ماه دوم سال کشور است.

از مردم تا دولت همه در مورد این مشکل اساسی صحبت می‌کنند. اما راه حل های بنیادی و اساسی چیست؟

دفتر معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرده است اگر ساختمان هایی متخلف فیلتر تصفیه دود نصب نکنند رهبری اداره محیط زیست تغییر خواهد کرد.

میزان آلودگی هوا در شهر کابل در نیمه دوم سال اکثرا در حالت «غیر صحی» است.

شما میتوانید همه روزه میزان کیفیت هوای شهر کابل را از وب سایت خبرگزاری شاهد دنبال کنید:
https://shahed.news/airquality/

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا