افغانستان

تفنگداران ناشناس یک افسر ارتش را در حوزه پنجم شهر کابل به گلوله بستند.

گواهان رویداد می گویند که مردان موتر سایکل سوار، عصر روز جمعه عبدالحق فیض از افسران ارتش را در ساحه نیاز بیک حوزه پنجم با شلیک گلوله کشتند و از محل فرار کردند.
در همین حال، یک منبع امنیتی این رویداد را تایید می کند و می گوید بررسی ها درباره آن ادامه دارند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا