افغانستان

تمام دانشگاه‌های کشور از ۸ قوس تعطیل می‌شوند.

دانشگاه‌های کشور از هشتم قوس تعطیل می‌شود

حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که براساس فیصله کابینه، تمام نهادهای تحصیلات عالی کشور از هشتم قوس تا ۱۵ حوت تعطیل می‌شود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا