افغانستاناقتصاد

در سال جاری مالی ۱۴۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی عواید جمع‌آوری‌شده است.

وزارت مالیه‌ی کشور اعلام کرده است که از آغاز سال مالی جاری تاکنون مبلغ ۱۴۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

در اعلامیه‌ی این وزارت که امروز «دوشنبه، ۱۹ عقرب» منتشر شده، آمده است که تنها در دو هفته‌ی اخیر، مبلغ هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

به نقل از اعلامیه، از این میان، ۳۹۴ میلیون افغانی از مستوفیت‌ها، یک میلیارد و ۱۸۶ میلیون افغانی از عواید مالیاتی، یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون افغانی از عواید غیرمالیاتی و سه میلیارد و ۸۳۱ میلیون افغانی از بخش گمرکات به‌دست آمده است.

از سوی هم، وزارت مالیه افزوده است که از آغاز سال مالی جاری تا ۱۷ عقرب، مبلغ ۱۰۰ میلیارد افغانی معادل ۵۷.۶ درصد بودجه‌ی انکشافی و مبلغ ۲۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۷۳ درصد بودجه‌ی عادی به مصرف رسیده است.

براساس معلومات این وزارت، از مجموع کل بودجه‌ی سال مالی جاری، مبلغ ۳۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۶۷ درصد آن به مصرف رسیده است.

بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانستان در نظر گرفته شده بود. از این جمله ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.

با شیوع ویروس کرونا در کشور، حکومت سند بودجه را تعدیل و مبلغ ۸۹ میلیارد افغانی دیگر را به‌خاطر مبارزه‌ی مؤثر و همه‌جانبه با ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه اضافه کرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا