افغانستان

«در ولایات سردسیر، شاگران ۱ – ۶ از اول قوس و ۷ – ۱۲ از ۱۵ قوس رخصت می‌شوند»

وزارت معارف به دلیل سردی هوا و برف باری ها در مکتوبی تقسیم اوقات جدید مکاتب را نشر کرده است که بر اساس آن شاگران صنف ۱ تا ۶ ولایت سردسیر از اول ماه قوس رخصت می‌شوند.

بر اساس این مکتوب صنوف ۷ تا ۱۲ ولایات سردسیر از ۱۵ قوس و صنوف ۱ – ۱۲ ولایات نهایت سردسیر از ۱ قوس رخصت می‌شوند.

در مکتوب این وزارت ذکر شده است که امتحانات سالانه در ابتدای سال تعلیمی ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا