افغانستان

سازمان ملل متحد: جهان نباید افغانستان را تنها بگذارد.

سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که این کشور را تنها نگذارند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که آینده میلیون‌ها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح و تعهدات جامعه بین الملی وابسته است.

فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دو شنبه پیش از شروع کنفرانس کمک‌دهندگان به افغانستان در ژنیو گفته است که بدون کمک‌ها این کشور را «پیامدهای فاجعه باری» تهدید می‌کند.

فلیپو گراندی:

آینده میلیون ها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان و نیز تعهدات جامعه بین المللی وابسته است.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده است که «ناکامی در هر کدام از این بخش ها افغانستان را با پیامدهای فاجعه بار مواجه می کند.»

گراندی گفته است که یکی از پیامدهای آن موج بزرگ مهاجرت‌ها خواهد بود.

تقریبا ۳۰۰ هزار نفر در سال روان در داخل افغانستان بیجا شده اند.

این رقم در سال های گذشته حدود سه میلیون نفر بوده است. ۹ میلیون افغان نیز به دلیل بحران کرونا زیربنا یا شالوده زندگی شان را از دست داده اند.

به گفته گراندی آنها به کمک های بشری «فوری» ضرورت دارند.

کنفرانس دو روزه کمک دهندگان بین المللی برای افغانستان روز دوشنبه به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنیو برگزار می شود.

در این کنفرانس که از سوی فنلند و افغانستان سازماندهی شده، قرار است کمک های مالی برای حمایت از پروسه صلح این کشور تعهد شود.

خشونت های فزاینده و خروج ۲۰۰۰ هزار سرباز دیگر از افغانستان تا ۱۵ جنوری که از سوی حکومت ایالات متحده امریکا اعلام شده است،

اخیرا بر گفتگوهای جاری صلح در دوحه سایه افکنده است. گفتگوها میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان که در ماه سپتمبر در پایتخت قطر آغاز شد، به کندی پیش می رود. منتقدان هشدار می دهند که خروج سربازان ایالات متحده امریکا از افغانستان شورشیان را قوی تر و مذاکرات را تضعیف می کند.

(AFP)pa/af

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا