افغانستان

صالح: «طالبان تصمیم گرفته اند که جامعه مدنی را هدف ترور قرار بدهند.»

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری «چهارشنبه ۲۱ عقرب» میگوید ریاست امنیت ملی خبر میدهد که طالبان تصمیم گرفته اند که جامعه مدنی را در شهر های بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم استند هدف ترور قرار بدهند.
آقای صالح مینویسید که به نظر طالبان کشتار هایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکند باعث نارضایتی مردم از حکومت میشود. من این اطلاع را بخاطر پخش ارعاب و ترس انجام نمی دهم بلکه میخواهم به شما ماهیت دشمن را روزمره و استوار بر معلومات استخباراتی درجریان قرار بدهم.

متن کامل نوشته آقای صالح:
« تصمیم بیست و سوم :
جلسه شش و نیم صبح روزچهارشنبه ۲۱ عقرب مطابق به ۱۱ نوامبر سال ۲۰۲۰:
اول : دسترسی و دانش ریاست امنیت ملی کابل بر شبکه های ماین گذار و ترور های فردی و هدهمند با رعات محرمیت و دوری از تجسس در مورد شیوه و منبع مورد بررسی قرار گرفت. از ترور تورن حسن خان قوماندان تولی ۷ قول اردوی ۲۰۳ توسط دشمن درساحه بگرامی و بریدمل بشیر احمد متاثر و غمگین ایم اما چنانچه وعده کرده بودیم هیچ تلفات در کابل برای ما عدد نخواهد بلکه چهره و اسم خواهد بود. من میخواهم در تمام ولایات افغانستان رهبر جلسات امنیتی این شیوه را در پیش بگیرند. ما باید با شهدای خود رابطه عمیق عاطفی و احساسی ایجاد کنیم تا حس سرکوب و مهار کردن دشمن هر صبح در وجود ما تازه گردد. چند شبکه از تروریستان شهری که در وزیرستان تعلیمات دیده بودند و پس از توافق دوحه داخل کابل شده اند هنوز به طور کل از بین نرفته اند. از هموطنان ما میخواهم مترصد باشند و ما را در جریان قرار دهند. در ترور این دو افسر ما تروریستان از کراچی دستی کار گرفته اند . بازرسی کراچی های دستی در ساحات مشکوک وقتا فوقتا در دستور کار قرار گرفت. در عین حال حادثه غم انگیز دیگر هنگامی که در جریان جلسه بودیم در ساحه تایمنی رخ داد که بالای جزییات آن کار داریم.
دوم : متاسفانه کابل گواه هفت واقعه جنایی بود که یکتای آن قتل در ساحه قلعه فتح الله میشود که یک نفر توسط رفقایش در مشاجره در یک شب نشینی به قتل رسیده است. یک دخترک پنج ساله در شهرک طلایی اختطاف گردیده است. از نظرمن اختطاف جرم کمتر از تروریزم نیست بلکه از آن شنیع تر و زشت تر است. متاسفانه بخاطر کرونا شماری از زندانیان یعنی نزدیک به هفت هزار نفر را رها ساختیم که نشود کرونا مرگ جمعی را باعث گردد. اکنون قیمت این ترحم خویش را بر گرگان می پردازیم. پنج مورد دیگر سرقت موتر است که نشان میدهد ما تحرک اولیه ما در مهار این جرم سست شده است. قابل قبول نیست و فضای اطمینان را اعاده خواهیم کرد.
سوم : در تطبیق طرح و تدابیر برای کم سازی بیروبار در مقابل سفارت پاکستان به بنبست برخورده ایم. وزارت امورخارجه بالای موضوع جدی و صمیمانه کار دارد. من امروز تا شام منتظر خواهم بود که نقطه عطف ایجاد گردد و پیشرفت داشته باشیم. در صورتیکه مذاکرات به نتیجه نرسید جزییات آنرا به ملت افغانستان بیان خواهم داشت. اما این مسله عمده را فراموش نکرده ام.
چهارم : کار تشهیر تروریستان در بند و مقابل سازی آن ها با خانواده قربانیان پیشرفت داشته و به زودی صورت میگیرد. از اینکه اولین بار است این کار صورت میگیرد پیچیده گی هایی را در پی داشت و به همین دلیل وقت زیاد را در برگرفت. مردم نیاز دارند چهره قاتلین عزیزان شان را ببینند وبدانند که اینها کی استند و چرا اینطور درنده خوی و ابلیس تربیه شدند. بیداری اجتماع با برانگیختن احساسات جمعی بدست می آید نه با تیوری پردازی.
پنجم : پیشرفت در ارتباط به قتل عام در پوهنتون کابل وجود دارد اما بطی است. این پیشرفت بطی معنایش نفی دریافت های روز های اول نیست. این جنایت شنیع توسط طالبان داعشی صورت گرفته است. یعنی کسی به اسم ثناوالله که چندین اسم مستعار دارد و الی پیدا شدن داعش عضویت طالبان و شاخه حقانی را داشت این عمل را طرح ریزی نموده است. قرار داد میان این فرد که در ریشه و اصلیت طالب است با داعش این است که این نوع حملات را صفحات داعش نشر کند. موصوف رفیق نزدیک داکتر بود کسی که در ارتباط مستقیم با طالبان و داعش حمله بالای چهارصد بستر را طرح ریزی کرده بود وبعد در ننگرهار کشته شد . یکی دیگر از اعضای این شبکه به اسم محب الله در سال ۲۰۱۱ به جرم انفجار و طراحی حملات بالای کابل دستگیر گردید و دوست نزدیک ثناوالله نام است. در آن زمان چیزی بنام داعش وجود نداشت.
ششم : بخش هایی از طرح مردمی – دولتی برای تامین امنیت بهتر غرب کابل تطبیق گردیده است اما یک بخش از فرمایشات مردم تا اکنون تکمیل نگردیده است زیرا اجرای این طرح ها نیاز به بسیج امکانات مادی و قوای بشری دارد که یک شبه صورت گرفته نمیتواند. بدینوسیله برای مردم شریف غرب کابل اطمینان میدهم که موضوع همه روزه در جلسات شش ونیم یاد میشود. پیشرفت های بعدی را فردا یا روزشنبه در مجلس حضور مانند هفته قبل برایتان ارایه خواهیم داد. من میخواهم در ولایاتی که میخواهند از شیوه کابل بهره ببرند مسایلی را که در کاغذ می آید به باد فراموشی ندهند. مردم افغانستان مردم مقاوم و با حوصله استند وقتی در تصامیم داخل باشند ناکامی ها را درک میکنند اما وقتی ندانند درون دستگاه چیست حق دارند احساس ناراحتی و نارضایتی داشته باشند.
هفتم : قاتل شهید عصمت کارمند شجاع امنیت ملی گرفتار گردید. این قاتل نیز ازجمله شبکه شهری طالبان است که به زعم خودشان آمده بودند که کابل را برای تسلیمی به طالب نرم بسازند. بخش زیاد این شبکه دستگیر گردیده اند اما یک بخش دیگر آن فعال است. استادان طالب برایشان تعلیمات طبقه بندی و محرمیت تشکیلاتی داده اند ازینرو با دستگیری یک هسته راه یابی به هسته دیگر زمان بر است. شما دیدید که مرکز تربیه تروریست به اسم حقانیه در اکوره ختک خواهان ادغام افغانستان به پاکستان شده است. حتمن اعلامیه ها را خوانده اید.
هشتم : ریاست امنیت ملی خبر میدهد که طالبان تصمیم گرفته اند که جامعه مدنی را در شهر های بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم استند هدف ترور قرار بدهند. به نظر طالبان کشتار هایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکند باعث نارضایتی مردم از حکومت میشود. من این اطلاع را بخاطر پخش ارعاب و ترس انجام نمی دهم بلکه میخواهم به شما ماهیت دشمن را روزمره و استوار بر معلومات استخباراتی درجریان قرار بدهم. ازجامعه مدنی در افغانستان می طلبیم که صدای خود را واحد ساخته و بر طالبان و حامیان این گروه خشونت و جهل صدا بزنند که ترور نمی تواند کمر اراده مردم را بشکند. در گذشته نیز نتوانسته است.
نهم : کسانیکه در شبکه های مجازی اخبار خوفناک علیه مکاتب را پخش کرده بودند دستگیر شدند. اسمها و انگیزه هایشان فردا یا در اعلامیه روز شنبه نشر خواهد شد. یکی ازین شبکه ها به اسم همگام با کانکور بود که مکاتب را تهدید میکرد. معلمه ای که در مکتب زرغونه دست به پخش شایعات تروریستی زده بود نیز تثبیت وشناسایی گردید. امروز احضار میگردد.
دهم : ریاست امنیت ملی از چندین حمله تروریستی جلوگیری کرده است. جزییات را خودشان برای ملت بیان خواهند نمود. برایشان دستور داده شده است که دستاورد ها را روزمره و شفاف به مردم ارایه دهند.
یازدهم : آمره حوزه دوازدهم پولیس اطلاع دریافت میکند که در یک خانه مقدار زیاد اسلحه وجود دارد. آمر حوزه دوازدهم یک جوان شجاع و با انگیزه است. او عملیات انجام میدهد و انواع مختلف اسلحه و فلیته ثانیه سوز بدست می آورد. درین عملیات دونفر دستگیرگردیده اند و یک نفر که صاحب خانه است موفق به فرار شده است زیرا حوزه فکرنمیکرد که مسله پیچیده باشد. پس از انجام این عملیات موفقانه توسط آمریت حوزه و حمایت نسبی از دیگر بخش های قوماندانی امنیه کابل یکی وکیلان مردم کابل به اسم الله گل خان مجاهد به آمر حوزه تیلفون کرده و برایش گفته است که نفر ها را رها کن که نفری های من استند و تروریست نیستند. اگر رها نمی کنی فردا بخاطر باقی ماندن در آمریت حوزه و نرفتن به محکمه در پشت دروازه من نیایی که حتمن می آیی. اما معلوم نیست که برعلاوه اسلحه فلیته ثانیه سوز در نزد این افراد چه نیاز بود. من از آمر حوزه خواستم که دیگر تیلفون های این وکیل را پاسخ ندهد و موضوع را به سارنوالی ارجاع نماید.

دوازدهم : کار پوشش اطلاعاتی ساحه به ساحه توسط امنیت ملی و دیگر نهاد های کشفی به شدت ادامه دارد. اگر من مداخله نمیکردم برنامه داخلی امنیت ملی با آنکه دقیق و مسلکی طرح ریزی شده بود وقت خیلی زیاد را میگرفت. چنانچه گفتم طرح جدید سرعت این پوشش را باید صد برابر بسازد.
سیزدهم : مقدار جریمه قانون شکنان توسط ترافیک کابل دیروز مبلغ سه صد و هفتاد و یک هزار افغانی بود. چنانچه گفته بودم مقدار عواید ترافیک بخاطر قانون شکنی راننده ها در حال افزایش است. میخواهید که جریمه نشوید قانون را رعایت کنید.

چهاردهم : به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده شد که فهرست تمام بنا هایی را که عنوان میراث تاریخی دارند برای دفتر معاونیت ریاست جمهوری بسپارند بخصوص بنا های واقع در کابل را زیرا این نوشته ها در باره کابل است. اگر چنین فهرستی وجود ندارد این وزارت مکلف است قبل از جلسه بعدی کابینه اظهار نظر خود در باره سینمای پارک شهر نو را تصحیح نماید. حکومت باید یک صدا داشته باشد. رفتن زیر تاثیر هیاهو و بعد برای خود جزیره مجزا و امن فردی ساختن قابل قبول نیست. ما برای همه یازده روز وقت دادیم و اعلان کردیم که سینمای پارک شهرنو که غیر قابل ترمیم است و فرسوده شده است بخاطر اعمار مرکز فرهنگی جدید که سینما جز آن خواهد بود تخریب میگردد. هیچ کس سندی را برای ما مبنی بر اینکه این عمارت جز آثار تاریخی است ارایه نداد. یاد آوری از خاطرات فلم دیدن ودیدار ازین مکان توسط نسل ارشد شهر کابل آنرا تبدیل به اثار عتیقه نمی سازد. سلیقه گرایی باید پاسخ داشته باشد. سینمای پارک شهرنو به غیر از اینکه جزخاطرات یک نسل از کابلیان عزیز بود کدام اثر هنری و آثار عتیقه نبود. من میتوانیم صد ها مثال از تخریب چنین مکان ها در کشور های دیگر بنویسم اعم از غرب و اعم از شرق. زمین سینمای پارک شهر نو به هیچ عنوان – تحت هیچ شرایط – زیر هیچ نوع فشار بیرون و درون برای هیچ هدف دیگر غیر از مرکز فرهنگی استفاده نخواهد شد. مطمین باشید.
پانزدهم : از کسانیکه در حوزه هشتم زمین های غصب شده را آزاد ساختند و به پارچه ابلاغ شاروالی احترام قایل شدند سپاس می نمایند. این زمین ها پانزده سال میشد که غصب شده بودند.
نوت : میثاق امنیتی با جمله ضمایم و صد ها اسم خوب و زشت که باخوب باید کار کرد وزشت را تجرید نمود به مقام ولایت بلخ سپرده شد. در تطبیق آن برایشان موفقیت آرزو دارم.»

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا