افغانستان

مجلس نمایندگان برای هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی صندوق رأی گذاشته است

مجلس نمایندگان امروز «دوشنبه، ۱۰ قوس» برای هشت نامزدوزیر کابینه و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی صندوق رأی گذاشته است.

نامزدوزیران امور زنان، شهرسازی و اراضی، معادن و پترولیم، مهاجرین و عودت‌کنندگان، ترانسپورت، فواید عامه، زراعت، آبیاری و مالداری و اطلاعات و فرهنگ قرار است امروز از این مجلس رأی تأیید و یا رد بگیرند.

مجلس نمایندگان قبلا به ده وزیر پیشنهادی کابینه رأی اعتماد داده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا