افغانستان

مراکز تست کرونا در کابل

مراکز تست کرونا در کابل

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که جهت تسهیل هرچه بیشتر دسترسی به خدمات صحی به شهروندان کابل سایت های نمونه_گیری (سمپل گیری) ویروس کرونا را در ۲۰ شفاخانه/مرکز ذیل فعال کرده است:

لیست مراکز تست کرونا در کابل:

۱- شفاخانه جمهوریت
۲- شفاخانه ستوماتولوژی
۳- شفاخانه رابعه بلخی
۴- شفاخانه وزیر محمد اکبر خان
۵- شفاخانه ۱۰۲ بستر خیر خانه
۶- شفاخانه احمدشاه بابا
۷- شفاخانه رحمن مینه
۸- شفاخانه صدری ابن سینا
۹- شفاخانه استقلال
۱۰ – شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی
۱۱- شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی
۱۲- شفاخانه ۱۰۲ بستر خیر خانه
۱۳- شفاخانه سرکوتل خیرخانه
۱۴- کلینیک مکروریان
۱۵- پولی کلینیک مرکزی
۱۶- ریاست صحت عامه کابل
۱۷- میدان هوایی کابل
۱۸- شفاخانه محمد علی جناح
۱۹- شفاخانه افغان جاپان
۲۰- شفاخانه شیخ ذاهد

این وزارت با نشر لیست مراکز نمونه گیری از مردم خواسته است که در صورت داشتن علایم و مشکوک بودن به ویروس کرونا به این مراکز/شفاخانه ها مراجعه نمایند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا