افغانستان

میزان آلودگی هوای کابل

میزان آلودگی هوای کابل

سوال و یا جمله ایی که افراد زیادی با این سوال در موتورهای جستجو به دنبال کیفیت هوای شهر کابل هستند.

خبرگزاری شاهد در کنار پوشش خبری از موضوعات سیاسی و اقتصادی توجه خاصی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار کشور دارد.

شما میتوانید کیفیت هوای شهر کابل ار از صفحه کیفیت هوا همه روزه دنبال کنید.
هرچند در کدجزای کشور آلوده کردن هوا جرم پنداشته شده است اما با این اوصاف تا کنوت اطلاع رسانی کافی در این بخش صورت نگرفته است.


مشاهده میزان آلودگی هوا در کابل

خبرگزاری شاهد در کنار پوشش خبری از موضوعات سیاسی و اقتصادی توجه خاصی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار کشور دارد.

شما میتوانید کیفیت هوای شهر کابل ار از صفحه کیفیت هوا همه روزه دنبال کنید.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا