افغانستان

وزارت داخله: کشته شدگان ۸ تن و ۳۱ تن زخمی، این ارقام ممکن تغییر کند.

وزارت داخله:
حوالی ساعت ۸:۴۰ صبح مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ از ساحه تهیه مسکن حوزه ۱۷ و ساحه بین چهارراهی گل سرخ و چهاراهی مارکیت حوزه چهار، با استفاده از دوعراده واسطه نوع سوزوکی ۲۳ فیر مرمی راکت بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزات ۹’۲،۱۶،۱۱،۱۵،۱۰ اصابت نموده است.

۱-حوزه دوم به تعداد ۵ فیر راکت اصابت نموده در نتیجه (۱)شهید و۱۰ تن مجروح.
۲-حوزه ۱۱به تعداد ۴فیر اصابت نموده که منجربه شهادت ۳تن و مجروحیت ۱۲ تن گردیده است.
۳-حوزه ۱۶ یک فیر اصابت نموده در نتیجه ۱تن شهید و۴تن مجروح گردیده است.
۴-حوزه دهم تعداد ۷ فیر راکت اصابت نموده درنتیجه قرار معلومات ابتدائی ۳تن شهید وسه تن مجروح میباشد.
۵-حوزه ۱۵به تعداد سه راکت اصابت نموده تلفات جانی ندارد.
۶-حوزه نهم به تعداد یک فیر راکت اصابت نموده درنتیجه دوتن مجروح گردیده است.
قرار معلومات ابتدائی جمعا به تعداد (۸)تن شهید و(۳۱)تن مجروح گردیده است. این ارقام ممکن تغییر کند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا