افغانستان

وضعیت شاه‌راه سالنگ ها، هوا کاملا پاک، تردد موترهای باری همچنان مسدود است.

ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها ( دوشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۹) اعلام کرده است که از نیمه های شب گذشته بدینـــسو هوا در سالنــگ‌ها کاملا پاک و اکنـــون هردو طرف سالنــگها آفتابی است.
نسبت سردی بیش از حد یخک در فرش سرک باقـــی مانده و تا کنـــــون تردد وسائط تریلری مساعد نگــــردیده و در صورتیــــکه در طـول روز فرش سرک آماده حرکت وسائـــط تریلری گردد آنگاه برای آنها طور نوبت اجازه حرکـــت داده خواهد شـــد.
هم اکنـــون سایر شاملین محــــترم ترافیک میتوانند با در نظر داشـت نکات آتی از این مسیر رفت و آمد نمایند:
۱٫ سرعت مجاز، وزن مجاز و ارتفاع مجاز.
۲٫ وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه داشتن زنجیر(چین)، البسه گرم، غذا احتیاطی و روغنیات اضافی.
۳٫ مجهز بودن وسایط شامل شاهراه از لحاظ تخنیکی.
۴٫ رعایت جدی مقررات، رهنمایی موظفین و اجتناب از سبقت جویی و توقف در داخل تونل و گالری ها.
در صورتیــــکه شاملـــین محـــترم ترافیک به مشکلی مواجه می‌شوند به شماره ۰۷۰۷۲۴۰۰۰۷ در تماس شــده به مشکل شان رسیده گی میگردد.
وضعیت عمومی شاهراه
ساحه دید: ۱۰ کیلو متر
سرعت باد : ۲ متر در‌ ثانیه
رطوبت: ۴۱٪
سردی هوا: ۱۵- درجه سانتی گراد
یخک در فرش جاده: حدود ۲۵ کیلومتر
در ۲۴ ساعت آینده برفباری در سالنگها پیش بینی نمی گردد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا