افغانستانخبر برتر

مجلس نماینده‌گان به ۱۰ نامزدوزیر رای اعتماد داد.

رای‌گیری برای تأیید صلاحیت فضل‌احمد معنوی، حنیف اتمر، عبدالهادی ارغندیوال، محمدمسعود اندرابی، اسدالله خالد، معصومه خاوری، عباس بصیر، محمدقاسم حلیمی، بشیراحمد ته‌ینج و نثاراحمد غوریانی روز شنبه، یکم قوس برگزار شد.

این افراد به ترتیب برای تصدی کرسی‌های وزارت‌های عدلیه، امور خارجه، مالیه، امور داخله، دفاع ملی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، ارشاد، حج و اوقاف، کار و امور اجتماعی و صنعت و تجارت نامزد بودند.

برنامه‌های کاری این اعضای کابینه هفته گذشته در چند نوبت به مجلس ارائه شد.

در نشست رای‌گیری، ۲۴۶ عضو مجلس نماینده‌گان برای نامزدوزیران رای داده بودند. نامزد برنده به ۱۲۴ رای تأیید نیاز داشت.

پس از شمارش آرا، فضل‌احمد معنوی از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نماینده‌گان، ۲۲۰ رای تأیید و نُه رای رد به دست آورده است. ۱۰ رای باطل و هفت رای ممتنع برای فضل‌احمد معنوی استفاده شده است.

حنیف اتمر ۱۹۷ رای تأیید و ۲۴ رای رد به دست آورد و به این ترتیب وزیر امور خارجه شد. نُه رای اتمر ممتنع و ۱۶ رای دیگرش باطل اعلام شد.

ارغندیوال از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نماینده‌گان، ۲۰۵ رای تأیید و ۳۲ رای رد به دست آورده است. نُه رای ممتنع برای عبدالهادی ارغندیوال استفاده شده است.

به همین ترتیب، اندرابی با کسب ۲۱۴ رای تأیید و ۲۵ رای رد وزیر امور داخله شد. هفت رای مسعود اندرابی ممتنع اعلام شد.

اسدالله خالد با کسب ۲۰۶ رای تأیید، ۱۷ رای رد، ۱۵ رای باطل و هشت رای ممتنع وزیر دفاع ملی شد.

معصومه خاوری با به دست آوردن ۱۵۴ رای تأیید وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی شد. ۶۷ رای او رد و ۲۵ رای دیگرش ممتنع اعلام شد.

هم‌چنان عباس بصیر از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نماینده‌گان، ۱۹۷ رای تأیید و ۲۲ رای رد به دست آورد. ۱۳ رای باطل و ۱۴ ممتنع برای عباس بصیر استفاده شده است.

قاسم حلیمی با کسب ۱۴۸ رای تأیید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۲۴ رای ممتنع وزیر ارشاد، حج و اوقاف شد.

بشیراحمد ته‌ینج نیز با کسب ۱۹۰ رای تأیید و ۴۰ رای رد وزیر کار و امور اجتماعی شد. ۱۶ رای ممتنع برای ته‌ینج استفاده شده است.

غوریانی با به دست آوردن ۲۱۳ رای تأیید و ۲۳ رای رد، وزیر صنعت و تجارت شد.۱۰ رای نثار احمد غوریانی، ممتنع اعلام شد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که رای‌گیری برای اعضای کابینه روز شنبه در فضای آرام، به صورت شفاف، بدون درنظرداشت سلیقه‌ها و روحیه وحدت ملی برگزار شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا