افغانستان

منبع امنیتی: در انفجار کابل ۹ تن جان باختند.

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار برموتر خان محمد وردک عضو مجلس نماینده‌گان در منطقه سپین کلی در ناحیه پنجم رخ  داده‌است و سه موتر آتش گرفته‌اند.

هرچند نهادهای امنیتی تاکنون در بارۀ تلفات این رویداد چیزی نمی‌گویند اما یک منبع امنیتی ازجان باختن نه تن ، زخمی شدن شش تن دیگر وآتش گرفتن سه موتر خبرمی دهد.

درهمین حال نزدیکان خان محمد وردک می گویند که خود دراین رویداد زخم برداشته‌است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا