افغانستان

غنی در جلسه ۶:۳۰ امروز: اگر روزی صالح از جلسه ۶:۳۰ شانه خالی کرد من خودم آنرا ادامه خواهم داد.

امرالله صالح معان نخست ریاست جمهوری از اشتراک رئیس جمهور غنی در جلسه ۶:۳۰ امروز یکشنبه ۵ دلو خبر داده است.

آقای صالح نوشته است در جلسه امروز تعداد هفتاد و هشت تن منسوبین رده های مختلف و ذی ربط از رهبری پولیس – امنیت ملی – ولایت کابل – شاروالی – سارنوالی – وزارت امور داخله – مشاوریت امنیت ملی و بخش های میثاق امنیتی کابل اشتراک داشتند.


بر مبنای گزارش نوشته شده آقای صالح رئیس جمهور غنی در این جلسه گفته است که «از دید استراتیژیک دستاورد ها و روش جلسات شش و نیم باید غیر قابل برگشت باشد. از نظر من جلسات شش و نیم هیچگاهی توقف نخواهد کرد. اگر روزی امرالله صالح از آن شانه خالی کرد من خودم آنرا ادامه خواهم داد.»

همچنین رئیس جمهور گفته است که این فرهنگ نباید انقطاع داشته باشد. طی یک امریه خاص و بزودی این فرهنگ و تدویر جلسات شش و نیم را برای تمام ولایات شامل میثاق امنیتی و در مرحله بعدی به تمام ادارات افغانستان الزامی می سازم.

«انجام کار های تاکتیکی بسیار مهم و حیاتی است اما ما میخواهیم پایتخت امن ترین محل باشد.

اداره ترافیک کابل باید فراتر از نظم ترافیکی کار نموده یکی از ادارات کلیدی در تامین امنیت باشد. این اداره از دید تامین امنیت باید مدغم در تفکر امنیتی برای کابل باشد. امکانات لازمه را مهیا خواهم ساخت. من منتظر می مانم که بزودترین فرصت پیشنهادات مشخص اداره ترافیک را مورد بررسی قرار بدهم سال آینده وضعیت امروز ترافیک کابل باید تغییر بنیادی یابد. بخش از سرک ها که بدلایل مختلف بند است باید راه های بدیل پیشنهاد گردد. تشبث تنها در انحصار سکتور خصوصی نیست.

من از طرح های مشخص و واضح بخاطر ایجاد بسته های تشویقی در ادارات عاید آور استقبال می نمایم. در تمام کشور های دنیا ادارات عاید آور حق دارند بخشی از عاید خود را بخاطر تشویق کارمندان و بخشی را هم بخاطر سرمایه گذاری روی ظرفیت ها مصرف کنند. من انتظار دارم شاروالی کابل و ترافیک کابل درین بخش پیشنهادات مشخص خود را بسپارند. عاید ترافیک کابل قابل قدر است بخصوص پس از جلسات شش و نیم ولی شهر ظرفیت بلند دارد. یکی از حلقات گسسته در مبارزه با فساد ضعف در نهاد مبارزه با جرایم سنگین است. به این اداره صلاحیت داده میشود که افراد آمده با سلیقه وواسطه را دور ساخته و تمام کادر های تعلیم دیده آنرا که در گذشته به ناحق برطرف گردیده اند برگرداند. مرکز عدلی و قضایی که در آن سارنوالی و محکمه استند با تقویت اداره مبارزه با جرایم سنگین تکمیل میگردد. ریاست مبارزه با جرایم سنگین که عضو جلسات شش ونیم است صلاحیت داردکه اشراف و هماهنگی را با تمام نهاد های کشفی که بر ضد فساد مالی و پولشویی کار می کنند ایجاد نماید. وزارت داخله باید امکانات لازم وصلاحیت لازم را برای این بخش فراهم سازد. در کل من منتظر استم که طرح اصلاحی تان را که قابل تطبیق باشد بدست آورم. هدایت داده میشود که لوی سارنوالی افغانستان برای پیگیری دوسیه ها زمان و دریچه مشخص زمانی ایجاد نمایند. گردش دوسیه ها برای ابد در دفاتر لوی سارنوالی قابل قبول نیست.

باید هر دوسیه یک طلوع و یک غروب داشته باشد. روش واضح برای ارزیابی و سنجش پیشرفت در دوسیه های تحت دوران باید وجود داشته باشد. از گزارش شاروالی در ارایه گزارش از بخش های نظم شهری – خدمات شهری و توسعه شهری سپاس می نمام. از اینکه اکنون شاروالی برای تطبیق بیشتر برنامه هایش نیاز به اسلحه و پولیس ندارد پیشرفت خوب است. برای استفاده از زمین های آزاد شده و بخصوص پارک های کوچک طرح تان را بیاورید. در ضمن نباید این ساحات آزاد شده باز در اختیار افراد قرار بگیرد. اینکه تمام زمین های دولتی و پارک ها در جمع نهاد ها و اراکین قید گردد تا از غصب جلوگیری شود بحث خوب است. ما در نظر داریم که نهاد ملکیت های دولتی را ایجاد کنیم که درضمن داشتن فهرست یا دیتابیس از ملکیت های دولتی مسوولیت منظم حفظ و مراقبت را داشته باشد. پیشنهادات شاروالی را زیر غور جدی قرار خواهم داد.

در عین حال من از اینکه بالاخره با بلند رفتن ظرفیت ها اشراف و مالکیت واقعی کابل به ولایت و شاروالی انتقال یابد حمایت می کنم. نیاز دارید که در ارتباط به ظرفیت تان مرا قناعت دهید. همانطور که از منسوبین جنایی امتحان گرفته شد باید از بخش های مختلف شاروالی نیز امتحان گرفته شود. افغانستان دچار بحران اسناد با ماستری شده است که مدیریت ندارند و تنها مدرک دارند. تنها مدرک کفایت نمیکند . مثلا از هفت هزار نفر تحصیل یافته که زیر نام برنامه لایق امتحان داند تنها پنجاه نفر آنها مهارت لازمی برای کار داشتند. از پیشنهاد ولایت کابل برای رسیده گی به ولسوالی های کمتر توسعه یافته و محروم حمایت میکنم. چه نیاز دارید مشخص برایم بدهید. از همه سپاس می نمایم. از اینکه مقام ریاست تصدی محافظت عامه توانسته است در بخش حلاقیت و نو آوری سهم داشته باشد سپاس. بزودی کمپ شورابک در اختیار تان قرار میگیرد تا تعلیمات تان را سرعت بدهید.

از پولیس کابل که امروز به یک خانواده تبدیل گردیده است خوشحال استم. پیشرفت ها کفایت نمیکند. باید کار های بیشتر صورت گیرد. در بخش انتقال شماری از مسوولیت ها به تصدی محافظت عامه حمایت مرا دارید منتظر پیشنهادات مشخص استیم. در بسیاری موارد معاونیت اول ریاست جمهوری صلاحیت دارد که مشکلات تان را حل نماید. در مهیا ساختن امکانات من اجراات خواهم نمود. تامین عدالت محوری ترین کار ماست. درین راستا شجاعت و قاطعیت نیاز است. هر دو نیاز است.

متوقع استم که جلسات شش و نیم بتواند راه اساسی و نهادینه را برای تداوم تدوین نماید. این جلسات نتیجه داده است اما اسیب پذیری آن در بود و نبود معاون ریاست جمهوری است. تبدیل کردن آن به فرهنگ و روش غیر قابل برگشت خواست من است”»


شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا