افغانستان

وزارت داخله: وقتی به مستری‌خانه می‌روید متوجه باشید.

«پولیس یک تخنیک‌گر (مستری) را که به موترهای دولتی ماین جابجا می‌کرد بازداشت کرده است.»

طارق ارین سخنگوی وزارت داخله می‌گوید وقتی به مستری‌خانه می‌روید متوجه باشید.

ارین می‌گوید طالبان شیوه‌های مختلف را برای جنایت انتخاب می‌کنند. پولیس یک تخنیک‌گر (مستری) را که به موترهای دولتی ماین جابجا می‌کرد بازداشت کرده است.

پولیس این شخص را از ساحه سیاه‌سنگ حوزه ۸ پولیس بازداشت کرده است.

خبرگزاری‌شاهد

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا