افغانستانخبر برتر

اولین پرواز ملکی با کپتان و خدمه زن میان کابل و هرات اجرا شد

برای اولین بار در تاریخ هوانوردی کشور پروازی که تمام عمله آن را زنان تشکیل میداد از سوی شرکت هوایی کام ایر در سکتور کابل-هرات انجام شد.
محدثه میرزایی پیلوت افغان و کپتان ویرونیکا بورسیوا با چهار عمله پرواز زن، طیاره نوع ایرباس ۷۳۷-۵۰۰ را در یک پرواز ۸۰ دقیقه ای میان کابل و هرات (فاصله ۳۵۰ مایل) بطور مستقل مدیریت نمودند.


اداره هوانوردی افغانستان با تائید این خبر می‌گوید این پرواز نشانه ای از رشد حضور زنان در سکتور های مختلف و بخصوص سکتور هوانوردی ملکی کشور دانسته و برای تقویت حضور زنان در سطح رهبری سکتور هوانوردی و در بخش های تخنیکی متعهد می باشد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا