اخبار صحتافغانستانخبر برتر

بانک جهانی ۶۰ میلیون دالر را برای خرید واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد.

هیأت مدیره‌ی بانک جهانی کمک بلاعوض ۶۰ میلیون دالری اداره انکشاف بی‌المللی به افغانستان را به‌خاطر خرید و تطبیق واکسین کرونا تصویب کرده است.

در اعلامیه‌ی بانک جهانی آمده است که بسته‌ی کمکی بخشی از کمک ۱۱۳ میلیون دالری است که از طریق پروژه مقابله اضطراری با کووید۱۹ و آمادگی سیستم صحی افغانستان به مصرف می‌رسد.

به نقل از اعلامیه، این کمک جدید مالی برنامه‌ی ملی دولت افغانستان برای دسترسی سریع و مساویانه‌ی مردم به خدمات صحی و واکسیناسیون را تقویت خواهد کرد.

بانک جهانی افزوده است که این بسته‌ی کمکی مالی شامل ۵۰ میلیون دالر کمک بلاعوض صندوق بازسازی افغانستان و سه میلیون دالر کمک بلاعوض برنامه‌ی مدیریت سکتور انرژی است.

طبق اعلام این بانک، این بسته‌ی مالی کمک خواهد کرد تا بیش از ۱۷ درصد جمعیت افغانستان واکسین کووید۱۹ را دریافت کنند.

همچنان گفته شده است که این کمک مالی افغانستان را در بهبود خدمات ضروری صحی کمک و در امر  بیرون‌رفت از تأثیرات شیوع ویروس کووید۱۹ حمایت خواهد کرد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که این بانک یکجا با دیگر شرکای انکشافی، دولت افغانستان را در قسمت مقابله‌ی موثر با ویروس کووید۱۹، بهبود ظرفیت‌های تست و درمان و تقویت عمومی سیستم صحی افغانستان همکاری نزدیک کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا